román-angol fordítás erre a szóra: a cauza


Erre gondoltál: cauză
RO

"a cauza" angol fordítás

volume_up
a cauza {tárgy. i}

RO a cauza
volume_up
{ige}

1. általános

Astfel de fluctuaţii ar putea cauza tulburări în sectorul creşterii animalelor.
Such fluctuations may cause serious disturbances in the livestock sector.
Unele dintre problemele care pot cauza acest lucru sunt următoarele:
Some of the issues that may cause this are as follows:
Aceasta nu va cauza nicio perturbare a industriei pescuitului și a industriei conservelor din Europa.
It will not cause any disruption to Europe's fishing or canning industries.
De asemenea, sunt împotriva soluţiilor care vor cauza creşterea datoriei statului Haiti, ca un rezultat al "ajutorului” internaţional.
I also oppose solutions which will bring about an increase in Haiti's debt as a result of international 'aid'.

2. "a produce"

Acestea pot produce de asemenea reacții contraproductive pe piețe și pot cauza dezorganizare.
They can also produce counterproductive reactions in the markets and cause disruption.
Nu este fezabil pentru Comisie să elaboreze toate aceste rapoarte, din cauza priorităţilor şi resurselor noastre limitate.
It is not feasible for the Commission to produce all these reports, due to our priorities and limited resources.
Întrucât eu însămi provin din una dintre singurele regiuni europene producătoare de banane, pot doar să-mi manifest solidaritatea față de producătorii ACP în cauză.
As I myself come from one of the only European regions to produce bananas, I can only show solidarity with the ACP producers in question.

3. "a da naștere la"

a cauza (és: a invoca, a provoca)

4. "a necesita"

5. "a da prilej"

Cu toate acestea, domnule preşedinte, cu această ocazie, unele persoane au spus unele lucruri stupide şi în necunoştinţă de cauză.
Nevertheless, Mr President, some ignorant and stupid things have been said by some people on this occasion.
Dacă acum aprobăm o creştere din cauza Tratatului de la Lisabona, atunci nu putem invoca acest argument decât o dată.
If we now agree to an increase because of the Treaty of Lisbon, then this is the only occasion on which we can use that argument.
În mai multe rânduri, din cauza absenței instrumentelor adecvate, UNHRC nu a putut abordeze prompt și la obiect situațiile grave de încălcare a drepturilor omului.
On several occasions, the UNHRC has been unable to address serious human rights situations in an urgent and timely manner because of the absence of adequate instruments.

Példamondatok a(z) "a cauza" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianAcesta a crescut pur și simplu dependența statelor în cauză de ajutorul extern.
It has simply increased the dependency of the states in question on external aid.
RomanianGrupul Socialist este în favoarea amânării din cauza a patru motive de principiu.
The Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.
RomanianDin cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
Due to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
RomanianÎn 2008 am asistat la o scădere a preţurilor, în special din cauza recoltei bune.
We saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
RomanianSectorul în cauză este responsabil pentru o campanie de informare agresivă.
The sector in question has been responsible for a striking information campaign.
RomanianProblema se agravează din cauza creşterii economiilor şi a numărului populaţiei.
This problem is getting worse because of growing economies and populations.
RomanianVacile devin un lucru rar în nordul Kenyei din cauza schimbărilor climatice.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
RomanianDe atunci, au mai fost acceptate alte câteva solicitări, inclusiv cea în cauză.
Several other requests have been accepted since then, including the one in question.
RomanianDin cauza terminologiei cred că este mai potrivit să folosesc limba engleză.
Because of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
RomanianDin cauza abordărilor divergente, nu am fost capabili să ajungem la un acord.
Because of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
RomanianDirectivele în cauză sunt caduce și nu contribuie la o mai bună reglementare.
The directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
RomanianÎn Kosovo şi în Afganistan este mai dificil din cauza aspectelor politice.
In Kosovo and Afghanistan, it is more difficult because of the political issues.
RomanianDupă ce înțelegeți cauza erorii de sincronizare, puteți încerca să o rezolvați.
Once you understand what is causing the sync error, you can try to fix it.
RomanianAș dori să îl încurajez pe comisarul în cauză să abordeze acest aspect dificil.
I would like to encourage the competent Commissioner to tackle this difficult dossier.
RomanianTocmai din această cauză, cred că ar trebui să trecem prin procedura-ritual.
Precisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
RomanianÎntr-un final, m-am abţinut de la vot, din cauza preocupărilor mele privind solul.
In the end, I abstained on this vote because of my concerns about soils in particular.
RomanianUn alt exemplu nefericit din directiva în cauză este etichetarea tipurilor de energie.
Another regrettable example of the directive on ecodesign is energy labelling.
RomanianEl este mai degrabă un fenomen care este legat de dezvoltarea ţării în cauză.
It is rather a phenomenon that is linked to the development of the country concerned.
RomanianEste posibil să se respingă Carta, toate din cauza defunctelor decrete Beneš.
It is possible the Charter may be rejected, all because of the defunct Beneš Decrees.
RomanianA murit în mod îngrozitor în închisoare din cauza lipsei de tratament medical.
He died a horrible death in prison because of a lack of medical treatment.