német-svéd fordítás erre a szóra: unsicher

DE

"unsicher" svéd fordítás

SV
SV

DE unsicher
volume_up
{melléknév}

unsicher
Insbesondere der Norden des Landes ist unsicher und rückständig.
Särskilt den norra delen av landet är osäker och missgynnad.
Ein unsicherer Verbraucher, der beim Preis unsicher ist, behält sein Geld in der Tasche.
En osäker konsument som tvekar om priset behåller sina pengar i fickan.
Ich habe mal gelesen, Mädchen in meinem Alter sind oft unsicher.
Jag läste nånstans att en flicka i min ålder är osäker på sig själv.

Példamondatok a(z) "unsicher" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

GermanDeshalb steht zu erwarten, dass sich viele Bürger unsicher fühlen und wegziehen.
Därför kan man förutse att många kommer att känna sig otrygga och flyttar därifrån.
GermanEines Friedens, der noch immer unsicher ist, wie diese Entführung beweist.
En fred som fortfarande är en bristvara, något som kidnappningen är ett bevis på.
GermanHeute ist der Rechtsstatus dieser Dienstleistungen in Europa viel zu unsicher.
Dessa tjänsters rättsliga ställning är alldeles för svag inom dagens EU.
GermanIm ethischen Bereich fühlen sich viele so unsicher, dass sie ihn gerne vergessen möchten.
På det etiska området känner sig många så osäkra att man helst av allt bara vill glömma det.
GermanEine weitere Ursache besteht darin, dass der Verbraucher hinsichtlich seiner Gesundheit unsicher ist.
Det har också att göra med konsumenternas osäkerhet kring den egna hälsan.
GermanWir wollen tatsächlich mehr Seeverkehr, aber nicht, wenn er unsicher ist.
Ja, vi vill se mer sjötransporter, men inte om de är osäkra.
GermanEs gehört zum trockensten Teil der Sahel-Zone, wo die Ernährungslage stets unsicher ist.
Det är en del av det torraste området i Sahel, där livsmedelsförsörjningen alltid hänger på en tråd.
GermanAber die Lage ist sehr unsicher und es bleibt noch ungeheuer viel zu tun.
Men situationen är så skör och ofantligt mycket återstår.
GermanUnd als Mann ist er hinsichtlich seiner sexuellen Ausrichtung völlig unsicher.
Och som man är han helt förvirrad i sin sexualitet.
GermanDie Behälter waren unsicher und sind nicht ordnungsgemäß getestet worden.
Behållarna var inte säkra och inte tillräckligt testade.
GermanSie haben das Gefühl, dass ihre Rente in Gefahr und ihre Altersversorgung unsicher ist.
Många upplever att deras pensioner är hotade och osäkra.
GermanDie Auffassungen darüber, wie unsicher die Reaktoren 3 und 4 tatsächlich sind, gehen sehr, sehr weit auseinander.
Meningarna om hur osäkra reaktorerna 3 och 4 faktiskt är, går väldigt långt isär.
GermanDeshalb erscheint die Zukunft eines föderalen Irak höchst unsicher.
Därför ser framtiden för ett federalt Irak mycket skört ut.
GermanBei dem Schutz und der Nachsorge für Abfalldeponien ist selbstverständlich noch vieles unsicher.
Med avseende på skydd och efterbehandling av deponier så finns det naturligtvis många tveksamheter.
GermanIst es unsicher, ob die Richtlinie von 1999 auch ein Exportverbot in Länder außerhalb der EU beinhaltet?
Är det osäkert om direktivet från 1999 förbjuder export till länder utanför Europeiska unionen?
GermanEine Rückverfolgung dieser Handelskette ist in der notwendigen Zeitfolge immer problematisch und unsicher.
Att spåra en sådan handelskedja är alltid komplicerat och osäkert inom de tidsmarginaler som krävs.
GermanRenten werden auf diese Weise unsicher, unhaltbar und unbezahlbar.
Pensionerna blir osäkra, ohållbara och ohållbara.
GermanDie wirtschaftliche Lage ist weiterhin extrem unsicher.
Den ekonomiska situationen är fortfarande ytterligt prekär.
GermanDie derzeitigen Bedingungen sind günstig, aber sehr unsicher.
Det nuvarande läget är gynnsamt men mycket känsligt.
GermanKlar ist, dass es als rechtlich unsicher betrachtet wird und sich negativ auf den Binnenmarkt auswirken soll.
Uppenbart är att detta upplevs som rättsligt otryggt och ger negativa effekter på den inre marknaden.