német-lengyel fordítás erre a szóra: Defekt

DE

"Defekt" lengyel fordítás

PL
PL

"defekt" német fordítás

DE

Defekt {hímnem}

volume_up
Defekt (és: Fehlstelle)
Dieser Defekt führt dazu, dass das Komplement die roten Blutkörperchen zerstört.
Defekt ten powoduje niszczenie krwinek czerwonych przez dopełniacz.
Also sitzen wir da und überlegen, warum bekommen Männer mit dieser Mutation, einem Defekt in der Virusabwehr, Prostatakrebs?
Więc siedzieliśmy i dumaliśmy, dlaczego mężczyźni, którzy mają mutację, defekt w systemie obrony przeciw wirusom, dostają raka?
Es hat sich gezeigt, dass Betain bei drei Formen der Homocystinurie die Homocystein-Spiegel im Plasma senkt: bei CBS-Mangel, MTHFR-Mangel und Cbl-Defekt.
Wykazano, że betaina zmniejsza stężenie homocysteiny w osoczu w następujących trzech postaciach homocystynurii — niedobór CBS, niedobór MTHFR i defekt enzymatyczny cbl.
PL

defekt {hímnem}

volume_up
defekt
Defekt ten powoduje niszczenie krwinek czerwonych przez dopełniacz.
Dieser Defekt führt dazu, dass das Komplement die roten Blutkörperchen zerstört.
Więc siedzieliśmy i dumaliśmy, dlaczego mężczyźni, którzy mają mutację, defekt w systemie obrony przeciw wirusom, dostają raka?
Also sitzen wir da und überlegen, warum bekommen Männer mit dieser Mutation, einem Defekt in der Virusabwehr, Prostatakrebs?
Wykazano, że betaina zmniejsza stężenie homocysteiny w osoczu w następujących trzech postaciach homocystynurii — niedobór CBS, niedobór MTHFR i defekt enzymatyczny cbl.
Es hat sich gezeigt, dass Betain bei drei Formen der Homocystinurie die Homocystein-Spiegel im Plasma senkt: bei CBS-Mangel, MTHFR-Mangel und Cbl-Defekt.

Példamondatok a(z) "Defekt" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

GermanVerschließen Sie das Bindegewebe um den Defekt mit dem Osigraft mit entsprechendem Nahtmaterial.
Zamknąć tkanki miękkie otaczające ubytek z lekiem Osigraft za pomocą szwów wybranego rodzaju.
GermanVerschließen Sie das Weichteilgewebe um den Defekt mit Osigraft mit entsprechendem Nahtmaterial.
Zamknąć tkanki miękkie otaczające ubytek z preparatem Osigraft za pomocą szwów wybranego rodzaju.
GermanWenn der Verkäufer zustimmt, dass Ihr Computer defekt ist, muss er ihn kostenlos reparieren oder ersetzen.
Sprzedawca może jednak chcieć obejrzeć aparat, by sprawdzić, czy był on zepsuty w momencie zakupu.
GermanDamit wissen wir, wer einen RNASEL-Defekt hat und wer nicht.
I wiedzieliśmy kto ma defekty w RNASEL a kto nie.
GermanUnd das nennt man Androgenrezeptor-Defekt.
Ten syndrom nazywa się zespołem niewrażliwości na androgeny.
GermanWir nennen diese Technologie EFCI, Electrical Fault Circuit Interrupter (Elektrischer Defekt Stromkreisunterbrecher).
Nazywamy to technologią EFCI, Electrical Fault Circuit Interrupter (blokada usterek przepływu prądu) .
GermanEin Defekt an der Pumpe oder ein Verschluss des Infusionssets kann zu einem raschen Anstieg des Glukosespiegels führen.
Wadliwe działanie pompy lub zatkanie zestawu infuzyjnego może spowodować nagły wzrost poziomu glukozy.
GermanWenn dann noch immer kein Tropfen Insulin austritt, ist das Gerät defekt und darf nicht verwendet werden.
Je eli kropla insuliny nadal nie pojawia si na ko cu igły, to znaczy, e urz dzenie jest wadliwe i nie nale y go u ywa.
GermanWenn dann noch immer kein Tropfen Insulin austritt, ist das Gerät defekt und darf nicht verwendet werden.
Jeżeli kropla insuliny nadal nie pojawia się na końcu igły to znaczy, że urządzenie jest wadliwe i nie należy go używać.
GermanWenn dann immer noch kein Tropfen Insulin erscheint, ist das Gerät defekt und darf nicht verwendet werden.
Jeżeli kropla insuliny nadal nie pojawia się na końcu igły to znaczy, że urządzenie jest wadliwe i nie należy go używać.
GermanSollte dann immer noch kein Tropfen Insulin erscheinen, ist das Gerät defekt und darf nicht verwendet werden.
Je eli kropla insuliny nadal nie pojawia si na ko cu igły oznacza to, e wstrzykiwacz jest wadliwy i nie wolno go u ywa.
GermanSollte dann immer noch kein Tropfen Insulin erscheinen, ist das Gerät defekt und darf nicht verwendet werden.
Jeżeli kropla insuliny nadal nie pojawia się na końcu igły oznacza to, że wstrzykiwacz jest wadliwy i nie wolno go używać.
GermanErweist sich ein Axis-Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum als defekt, haben Sie Recht auf ein neues Gerät.
Jeśli produkt Axis ulegnie uszkodzeniu w ciągu 30 dni od daty zakupu, użytkownik jest uprawniony do uzyskania nowego urządzenia.
GermanEs kann nicht garantiert werden, dass der Defekt durch die Anwendung von Osigraft behoben wird; es können weitere Operationen erforderlich werden.
Zastosowanie leku Osigraft nie zapewnia zrostu; mogą być potrzebne dodatkowe zabiegi chirurgiczne.
GermanEs kann nicht garantiert werden, dass der Defekt durch Anwendung von Osigraft behoben wird; es können weitere Operationen erforderlich werden.
Zastosowanie preparatu Osigraft nie zapewnia zrostu, mogą być potrzebne dodatkowe zabiegi chirurgiczne.
GermanEs kann aber nicht garantiert werden, dass der Defekt durch Anwendung von Osigraft behoben wird; es können weitere Operationen erforderlich werden.
Jednakże zastosowanie preparatu Osigraft nie gwarantuje naprawy i może być konieczny dodatkowy zabieg chirurgiczny.
GermanGadograf darf nicht angewendet werden, wenn die Lösung eine starke Verfärbung aufweist, Partikel sichtbar sind oder wenn das Behältnis defekt ist.
Nie należy używać produktu Gadograf w przypadku istotnego odbarwienia, obecności cząsteczek stałych lub uszkodzenia pojemnika.
GermanGadovist darf nicht angewendet werden, wenn die Lösung eine starke Verfärbung aufweist, Partikel sichtbar sind oder wenn das Behältnis defekt ist.
Nie należy używać produktu Gadovist w przypadku istotnego odbarwienia, obecności cząsteczek stałych lub uszkodzenia pojemnika.
GermanBei Mäusen und bei Menschen, denen durch einen genetischen Defekt die CCR5- Rezeptoren fehlten, wurden keine bedeutsamen nachteiligen Folgen berichtet.
W przypadku myszy oraz ludzi pozbawionych receptora CCR5 w wyniku genetycznej delecji, nie obserwowano znaczących skutków niepożądanych.
GermanBei Li-Fraumeni-Krebs, bei dem das p53-Gen defekt ist, arbeitet das p53-Protein nicht richtig, und die Krebszellen können weiter wachsen und sich teilen.
W zespole Li- Fraumeni, gdzie gen p53 jest wadliwy, białko p53 nie działa właściwie, a komórki nowotworowe nadal namnażają się i dzielą.