német-lengyel fordítás erre a szóra: beobachten

DE

"beobachten" lengyel fordítás

DE beobachten
volume_up
[beobachtend|beobachtet] {ige}

Aristoteles war also sehr interessiert daran zu beobachten, wie die Handwerker um ihn herum arbeiteten.
Arystoteles bardzo lubił obserwować rzemieślników podczas pracy.
Und er wird also versuchen, Ihre Reaktionen zu beobachten.
Poza tym będzie próbował obserwować waszą reakcję.
Im Grunde habe ich entschieden, Jungs, ihr wollt mich beobachten, ist ok.
W porządku, jeśli chcą mnie obserwować, ale to ja będę siebie śledził.
beobachten
Wir pumpen Energie hinein und beobachten, was in ein paar Mutationen geschieht.
Wpomowaliśmy w to energię, by zaobserwować, co stanie się po kilku mutacjach.
Die niedrigste Konzentration von Tacrolimus im Blut, bei der systemische Wirkungen zu beobachten sind, ist nicht bekannt. el
stężenie takrolimusu we krwi, przy którym można zaobserwować działania ogólne, jest nieznane. ne
Die niedrigste Konzentration von Tacrolimus im Blut, bei der systemische Wirkungen zu beobachten sind, ist nicht bekannt.
Najniższe stężenie takrolimusu we krwi, przy którym można zaobserwować działania ogólne, jest nieznane.

Példamondatok a(z) "beobachten" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

GermanWir fuhren nach Afrika, um eigentlich die Behausungsverhältnisse zu beobachten.
Pojechaliśmy do Afryki, pierwotnie - aby spojrzeć na problemy mieszkaniowe.
GermanÄhnliche Ergebnisse waren bei Patienten mit angeborenem Herzfehler zu beobachten.
Podobne wyniki zaobserwowano w przypadku pacjentów z wrodzoną wadą serca.
GermanWir beobachten die Zellen in der Schale, und sie sind nur auf der Oberfläche.
Czemu to robimy? ~~~ Przyglądamy się komórkom, które są na ich powierzchni.
GermanIn der ESPRIT-Studie war ein ähnlicher Nutzen nach 30 Tagen zu beobachten.
W badaniu ESPRIT zaobserwowano podobne, korzystne działanie w okresie 30 dni.
GermanEin erhöhtes maximales PR- Intervall war im Vergleich zu Atazanavir allein zu beobachten.
Obserwowano wydłużenie maksymalnego odstępu PR w porównaniu do samego atazanawiru.
GermanEine Schmerzlinderung war bereits vier Stunden nach Therapiebeginn zu beobachten.
Zmniejszenie nasilenia bólu obserwowano już po czterech godzinach od rozpoczęcia leczenia.
GermanBei den nicht geimpften Schweinen war keine Veränderung der Infektionsraten zu beobachten.
Nie zaobserwowano zmian częstości zakażeń u świń, które nie zostały zaszczepione.
GermanBei privat gehaltenen Hunden war eine längere Eliminationshalbwertszeit zu beobachten.
Mawakoksyb posiadał dłuższy półokres eliminacji u zwierząt posiadających właścicieli.
GermanWir sind die weltweit ersten, die Babys mithilfe eines MEG beobachten, während sie lernen.
Jako pierwsi na świecie nagraliśmy dzieci na maszynie MEG podczas uczenia się.
GermanIhr Arzt wird Sie beobachten und gegebenenfalls zusätzliche Arzneimittel verschreiben.
Należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o każdej zmianie w stanie zdrowia.
GermanIn tierexperimentellen Studien war ein Übertritt in die Milch zu beobachten.
Badania na zwierzętach wykazały, że nilotynib jest wydzielany do mleka.
GermanEs ist unglaublich das zu beobachten, aber es ist nichts Übernatürliches dabei.
Trudno uwierzyć własnym oczom, ale nie ma w tym nic paranormalnego.
GermanEiner der besten Orte der Welt, um Blauwale zu beobachten, ist diese Region.
Mamy szczęście. ~~~ To jedno z najlepszych miejsc do badania płetwali.
GermanDas Eurosystem wird auch weiterhin die Angemessenheit seines Sicherheitenrahmens beobachten.
Eurosystem będzie nadal czuwał nad adekwatnością swojego systemu zabezpieczeń.
GermanEine Überexpression von HER2 ist bei 20 % bis 30 % aller primären Mammakarzinome zu beobachten.
Nadekspresja HER2 występuje w 20- 30 % przypadków pierwotnych nowotworów piersi.
GermanDie volle Wirksamkeit der Behandlung ist in der Regel nach zwei bis acht Wochen zu beobachten.
Pełny efekt terapeutyczny u pacjenta był obserwowany po dwóch do ośmiu tygodni.
GermanMit Placebo war nur eine geringe oder keine Wirkung zu beobachten.
Po zastosowaniu placebo efekt ten był nieznaczny lub nie nastąpiła żadna poprawa.
GermanAntagonismus ist möglicherweise mit Nitrofurantoin zu beobachten.
Obserwowano przypadki antagonistycznego działania difloksacyny i nitrofurantoiny.
GermanZwischen diesen Dosierungen war kein signifikanter Unterschied zu beobachten.
Istotna różnica pomiędzy poszczególnymi dawkami nie była widoczna.
Germanwenn Sie bei sich nach längerer Anwendung (> 1 Jahr) Sehstörungen beobachten, sollten Sie
jeśli u pacjenta wystąpią problemy z widzeniem po długotrwałym stosowaniu (dłuższym niż 1