német-kínai fordítás erre a szóra: mittlere letale Dosis , LD50

DE

"mittlere letale Dosis , LD50" kínai fordítás

DE mittlere letale Dosis , LD50
volume_up

1. gyógyászat

mittlere letale Dosis , LD50
volume_up
半数致死量 [bànshùzhìsǐliáng] {fn}

Hasonló fordítások a(z) "mittlere letale Dosis , LD50" szóra kínaiul

mittlere
Mittel főnév
Chinese
Mittler
Chinese
letal melléknév