német-kínai fordítás erre a szóra: chronische Lungenkrankheit

DE

"chronische Lungenkrankheit" kínai fordítás

DE chronische Lungenkrankheit
volume_up

chronische Lungenkrankheit
volume_up
慢性肺病 [mànxìngfèibìng]

Hasonló fordítások a(z) "chronische Lungenkrankheit" szóra kínaiul

chronisch
Lungenkrankheit
Chinese