német-angol fordítás erre a szóra: sich hin und her wenden

DE

"sich hin und her wenden" angol fordítás

DE sich hin und her wenden
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "sich hin und her wenden" szóra angolul

sich névmás
sich
Hin… melléknév
Hin...
English
hin prepozíció
English
und kötőszó
und prepozíció
English
her határozószó
English
Wenden főnév
English
wenden ige
Wende főnév
Wende
English
sich wenden ige