magyar-angol fordítás erre a szóra: visz

HU

"visz" angol fordítás

HU visz
volume_up
{ige}

visz (és: eltűr, elvisel, szül, visel)
Gimlit meg én ültetem magam elé, és Keselyüstök, ha nincs ellenére, kettőnket visz el a hátán.
I will set Gimli before me, and by his leave Shadowfax shall bear us both.
Swiftly may he bear me back again!'
Keselyüstök minden lépése közelebb visz a Homály Országához, Tuk Peregrin.
Every stride of Shadowfax bears you nearer to the Land of Shadow, Peregrin Took.'
visz (és: elfoglal, visel, hord, hordoz)
Azt is elterveztem, milyen transzparenst visz majd az első sor az Ötödik sugárút teljes szélességében.
I even decided what banner our front rank should carry, as wide as Fifth Avenue.
Ez az éjszaka visz majd át sok évszázadon!
This night will carry me through centuries.
That is no trinket you carry.
visz (és: fog, eltűr, elvisel, elfogad)
Semmit nem visz magával, amiért megérte idejönni?
You'll take nothing from Sleepy Hollow that was worth the coming here?
Egy lépéssel visz minket előre, de nem visz elég messzire.
It is a step forward, but it does not take us far enough.
Magával visz egy hordozható terminált, és rákapcsolódik az adóra.
Take a portable terminal and patch in manually.
visz (és: hord, cipel)

Példamondatok a(z) "visz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEsküszöm, hogy az egy év letelte után is veled maradok, bárhová visz az utad...
I swear that, even beyond my year, even to Ivrel, if that is where you are going.
HungarianArra gondolt, mit visz most a táskájában, s megengedett magának egy kis mosolyt.
He thought of what he carried in his briefcase and permitted himself a small smile.
HungarianA jelen gazdasági válság idején nem a demagógia lesz az, ami eredményre visz.
During this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
HungarianEz az a pont, amikor elő kellene kapnom és aláíratnom vele, de nem visz rá a szívem.
I should at this point whip it out and sign her up, but I can't make myself do it.
HungarianKeselyüstök minden lépése közelebb visz a Homály Országához, Tuk Peregrin.
Every stride of Shadowfax bears you nearer to the Land of Shadow, Peregrin Took.'
Hungarian- Akkor három hónap múlva újra látjuk egymást, ha erre visz az útja vissza kelet felé.
Well see you again in three months, when you swing by on your way back East again.
HungarianZseni az, aki a többi komponens felhasználásával szédítő tökélyre visz egyet.
A genius uses one component in a dazzling way, fueling it with the others.
HungarianAz ügyfelem havi kilencszáz dollárt keres, és körülbelül hatszázötvenet visz haza.
She makes nine hundred dollars a month, and takes home around six-fifty.
Hungarian- Mert még előfordulhatna, hogy az egyik rokon értékesebb holmit visz haza, mint a másik!
Or somebody might choose a more valuable piece of furniture than somebody else?
HungarianEz Isten egyszülött fiát mutatta, amint egy bárányt visz, illetve valósággal magára veszi.
It showed 'God's only begotten son' carrying a lamb — wearing it, almost.
HungarianMinden nap gazdagabbá tesz bennünket, és egy nappal közelebb visz a végzetünkhöz.
Every day makes us richer, and brings us one day nearer to our doom.
HungarianÚgy hiszem, ez a jelentés bizonyosan előbbre visz minket ebbe az irányba.
I believe that this report certainly takes us somewhat in that direction.
HungarianAz EBESZ közelebb visz minket azokhoz az államokhoz is, amelyek a soros elnökséget betöltik.
The OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
HungarianEz a politika közelebb visz minket egy "fenntarthatóbb” európai gazdasághoz.
This policy brings us closer to a more 'sustainable' European economy.
HungarianBiztosan van valami út arrafelé, ami a létesítményhez visz, még akkor is, ha el van rejtve.
There must be some sort of road into the place, even if it's well concealed.
HungarianEz visz el a harmadik kérdéshez: kinek kell részt vennie a kultúrák közötti párbeszédben?
This brings us to the third question: who should be involved in intercultural dialogue?
Hungarian- Sehogy sem visz rá a lélek, hogy szóba hozzam a gyilkosságot a család tagjai előtt.
Impossible, you comprehend, for me to mention the matter of murder to members of the family.
HungarianÉn inkább azt gondoltam, hogy mindez nem feltétlenül visz bennünket tovább.
What I was thinking was that it doesnt have to add up to very much.
HungarianMa esti fő hírünk Point Pleasant-ba visz minket... -ahol Virginia kormányzója, McCallum...
Our topstory takes us tonight to Point Pleasant... - where Virginia Governor McCallum...
HungarianÉrtelmes részünk, amikor elhagyja a testet, talán visz magával bizonyos élő részt is.
Maybe the intelligent part of us, when it leaves the body, takes some living portion with it.