magyar-angol fordítás erre a szóra: visszamegy

HU

"visszamegy" angol fordítás

HU visszamegy
volume_up
{ige}

Példamondatok a(z) "visszamegy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEgy kis idő múltán azt mondta, ha a mademoiselle megengedi, akkor visszamegy a házba.
Presently he said, if Mademoiselle would excuse him, he would retire to the house.
HungarianMark elmondta anyjának, hogy sétált egyet, és perceken belül visszamegy a kórházba.
Mark explained to Dianne that he had gone for a walk and would be there in a minute.
HungarianBelopózik, kiveszi a tőrt a tárlóból. és visszamegy a dolgozószoba ablakához.
He steals in, takes the dagger from the silver table, and returns to the study window.
HungarianMegfordult a fejében, hogy visszamegy az ágyhoz, és megnyomja a nővérhívó gombot.
She considered returning to the bed and pushing the call button that would summon a nurse.
HungarianLayla biztosan visszamegy Langley-be, hogy befejezze a melót, akkor elkaphatnám.
She's probably going back to Langley to finish the job, and if she's not, I'll intercept her.
HungarianSokáig izgultam amiatt, hogyan fog ránk találni Petey, ha visszamegy ahhoz a házhoz.
I spent a lot of time worrying about how Petey would find us if he returned to the house.
HungarianMost szépen visszamegy a főnökeihez és elmondja neki, hogy az akció egy tizessel többe lesz.
[ Slaps back ] You go tell your employer it's gonna cost him another 10 G's apiece.
HungarianSam Wu történetesen Dan Gregory szakácsa lesz, aztán újra visszamegy mosodásnak.
Sam Wu would eventually become Dan Gregory's cook, and then go back to being a laundryman again.
HungarianÉs a DMCA visszamegy az "Audio Home Recording Act"-ig, ami elborzasztotta az iparágakat.
And the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.
HungarianMeglátogatja Abbyt, majd visszamegy az íróasztala mögé egy kis időre, óránként százötvenért.
He would see her, then back to his desk for a few hours at one hundred and fifty per.
HungarianMiután befejezi a kalóriák leltározását, Henry is visszamegy a lakásába csomagolni.
When Barry has finished taking caloric inventory, Henry is going back to his apartment to pack.
HungarianKitesz valahol útközben, valami érdekes világon, mielőtt még bárki visszamegy a Trantorra?
'You drop me off somewhere interesting along the way, before anyone goes back to Trantor?
HungarianEgyebet nem tehetett, minthogy visszamegy a családhoz, kölcsönt kér, és állást keres.
There was nothing for it but to go back to his family, borrow some money, and find another job.
HungarianHotchkiss hátrafordulva látta, hogy az Adonisz kimért léptekkel visszamegy a kocsijához.
Hotchkiss glanced round to see the Adonis stalking back to his car.
HungarianElhátrált és úgy határozott, hogy amilyen gyorsan csak a lova bírja, visszamegy a projekthez.
Backing away, he decided to get back to the Project as quickly as his horse could manage.
HungarianNéhány percen belül magára hagyja Abbyt és visszamegy a bevásárlóközpontba.
In a few minutes, he would leave her and return to the mall.
HungarianVisszamegy a Fehér Házba, ahol személyi stábja már összeszedte a holmiját.
He would return to the White House, where his personal staff was already collecting his belongings.
HungarianCowboy nemsokára visszamegy Mexikóba, abba a távoli országba, és mi megint biztonságban leszünk.
Before long Cowboy would be back in Mexico, safe in that foreign world.
HungarianAztán visszamegy a jelenbe, és kidolgozzák a gyógymódot.
Then when he goes back to the present, he and the scientists will make a cure.
HungarianTalán tényleg vár rá egy állás, ha úgy dönt, hogy visszamegy.
Probably there would be a job waiting for Gordon if he chose to go back.