magyar-angol fordítás erre a szóra: visszafordul

HU

"visszafordul" angol fordítás

HU visszafordul
volume_up
{ige}

visszafordul (és: visszaküld, visszafordít)
Bénultan bámulta, ahogy a Boszorkánymester visszafordul a völgylakóhoz.
Helplessly, they watched the Warlock Lord turn back toward the Valeman.
Kowalski megvárta, amíg a taxi visszafordul a belváros felé, és eltűnik az úton.
Kowalski watched the taxi turn back into town until it was out of sight.
Megvárta, amíg Courtann ismét visszafordul, átjön a szobán és leül.
He waited for Courtann to turn back again, to cross the room and seat himself once more.
visszafordul (és: visszaállít)

Példamondatok a(z) "visszafordul" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianKét választása volt: vagy továbbra is csak áll a sarokban, vagy visszafordul a szobája felé.
His only choices are to stay facing the corner or turn to the larger room.
HungarianA herceg látta, hogy a varázsló visszafordul nyergében és rámered.
The prince saw the wizard turn in his saddle and frown back at him.
HungarianEstella elhallgat, visszafordul az ablaktól, elkínzott arccal pillant rám.
She stops and turns from the window to look at me, and her face is haggard from remembering all that.
HungarianA legtöbb ember falnak nézi, azt hiszi, hogy zsákutcába került és ezért visszafordul, valami más utat keres.
Most people just see a dead end, so they turn around and take another street.
HungarianBizonyára elmorzsol egy szitkot az orra alatt, és visszafordul.
In a moment he'd see there was no way out and curse and turn.
HungarianAmikor elkezded a regényt a páncélautós rablásról, mindaz, ami most történik a testemmel, önmagától visszafordul.
When you start the book about the armored-car job, what's happening to me will start to reverse itself.
HungarianNem hallott semmit a csúcson túlról, húsz lépéssel maga mögül, és már azon töprengett, hogy visszafordul.
She could hear nothing from beyond the crest twenty paces behind her, and considered going back to check on her charge.
HungarianVisszafordul Svédország felé? kérdezte Munro.
You turning back to Sweden? asked Munro.
HungarianA terem végében őgyelgő denevérek későn vették észre, hogy néhány menekülő úgy döntött, visszafordul és felveszi a harcot.
The batmen at the rear of the room were late in realizing that a few of the refugees had decided to turn and fight.
HungarianKarl megragadta a korlátot, és mintha már-már azon lett volna, hogy visszafordul, de aztán megrázta a fejét, és elindult felfelé.
He clutched at the banister and seemed on the verge of turning back, but then shook his head and began to climb.
HungarianNézzék, visszafordul felém.
HungarianVisszafordul a kulccsal.
HungarianLehet, hogy egyszerűen visszafordul és beleereszt egy golyót abba a zombiba, aki ott ül az ötös cellában abba a fickóba, akinek nincs pulzusa és fejtől bokáig szárad rajta a vér.
Might just turn around and put a bullet through the zombie in Cell Five; the man with no pulse and blood on his face.
HungarianHa visszafordul, az mindenképpen huzakodáshoz vezet Rodinnel meg a banditáival, hogy kit illet a zürichi bankszámlájára átutalt negyedmillió dollár.
To go back would be to enter into dispute with Rodin and his bunch of thugs over the ownership of the quarter million dollars presently in his account in Zurich.
HungarianMost figyeljétek meg, ahogy visszafordul, milyen gyorsan visszavált az érzékelésetek.
Now watch, as it rotates back, how quickly your perception snaps. OK now. Watch it as it rotates back again. And this is a very bright audience, all right?
HungarianAzért döntött így, mert Mary forgolódni kezdett, és egészen biztos volt benne, ha visszafordul, Mary a zötyögős úton felébred... és akkor ránéz azzal a két szép, nagy szemével.
He decided to go on because Mary was beginning to stir, and he was quite sure that the bumpy, potholed stretch of road he'd just driven would wake her up if he turned back .
HungarianTermészetesen nem láthattam őt a kinti világból, de feltételezem, hogy hamarosan visszafordul, hátranéz és megpillant engem, ahogyan azt már egyszer végigéltem.
I could not see him, of course, out there in the mysteries of the black room, but I assumed that soon he would turn, look back, and see mean event that in my experience had al-ready come to pass.