magyar-angol fordítás erre a szóra: valamennyien

HU

"valamennyien" angol fordítás

EN
HU

valamennyien {határozószó}

volume_up
valamennyien (és: teljesen, egészen, összesen)
Gondolataink álcázását majdnem tökéletesen értettük valamennyien, még Mael is.
And as for cloaking our minds, we could all do it quite near to perfection, even Mael.
Remélem, hogy most már valamennyien egyetértünk egy agresszívebb befektetésben.
I hope that we are now all agreed on more aggressive investment.
Akkor elveszünk valamennyien, és a kegyetlenség uralkodik örökkön-örökké.
Then we shall all be destroyed, and cruelty will reign forever.

Példamondatok a(z) "valamennyien" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMina, a gyerekek, az unokák, valamennyien vele mentek, az egész család távozott.
Mina and his children and grandchildren all went with him, the entire family.
Hungarian(HU) Az előttem fölszólalók valamennyien a görög válság megoldásáról beszélnek.
(HU) Those who spoke before me all mentioned the solution to the Greek crisis.
HungarianValamennyien a megfigyelt házzal szembeni járdán gyűltek össze a hideg sötétben.
They all congregated in the cold darkness of the pavement opposite the suspect house.
HungarianMégis valamennyien örömmel és izgalommal várták, hogy végre a frontra kerüljenek.
Yet they were all happy and excited at the prospect of getting to the front at last.
HungarianOlaszország, több ismert bérgyilkos, de valamennyien a maffia szolgálatában.
Italy, several known contract-hire killers, but all in the employ of the Mafia.
HungarianVagyis az ebben az egyedi esetben elkövetett hibákból valamennyien tanultunk.
In other words, we have all learnt from the mistakes made in this individual case.
HungarianPaphnutius nevére valamennyien dicséretét mormolták, pálmaágukat lengetve.
At the name of Paphnutius, all waved their palm leaves and murmured his praises.
HungarianValamennyien Allanon életben maradásától függnek de mit tehet az óriás druida?
They all depended on Allanon for survival-but what would the giant Druid do?
HungarianValamennyien a maturenek a troll parancsnokok egyenruháját és díszeit viselték.
All wore the military trappings and insignia of Maturens-Troll commanders.
HungarianAzt kérdezném Öntől, ahogyan valamennyien meg fogjuk kérdezni: kicsoda Ön?
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
HungarianValamennyien tudjuk, hogy sok lehetséges alternatív megoldás van az asztalon.
We all know that there are many possible alternative solutions on the table.
HungarianA versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben.
And every one that striveth for the mastery refraineth himself from all things.
HungarianAzután, hirtelen, valamennyien felröppentek: több százan, talán ezren is.
Then, abruptly, they took wing all at once - hundreds of them, perhaps thousands.
HungarianErről akartam még beszélni, erről valamennyien vitatkozhatunk s erről kell határoznunk.
So the last part, the bit we can all talk about, is kind of deciding on the fear.
HungarianValamennyien tisztában vagyunk a gazdasági válságot követő társadalmi problémákkal.
We are all aware of the social problems following in the wake of the economic crisis.
HungarianMiss Greer visszatért Londonba... s ennek, mondhatom, valamennyien örültünk!
Miss Greer went back to London - at which, I can tell you, we were all very pleased!
HungarianGondolataink álcázását majdnem tökéletesen értettük valamennyien, még Mael is.
And as for cloaking our minds, we could all do it quite near to perfection, even Mael.
HungarianAzt hiszem, ami közös bennük, az az, hogy valamennyien művészi mestermunkák.
And I think what is common to all astrolabes is that they are beautiful works of art.
HungarianValamennyien tudjuk, hogy ez olyan kérdés, amely nem csak Macedóniára vonatkozik.
As we all know, this is an issue which does not apply only to Macedonia.
HungarianPOWELL: Valamennyien tudjátok, hogy Reich a mi legveszedelmesebb ellenségünk.
(Examination) Powell: You all know that Reich is our most dangerous enemy.