magyar-angol fordítás erre a szóra: valamennyi

HU

"valamennyi" angol fordítás

EN
HU

valamennyi {melléknév}

volume_up
Valamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
A collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
Javítja az északi félteke valamennyi országának versenyképességét.
It improves the competitiveness of all the countries of the northern hemisphere.
Ismételten köszönetet szeretnék mondani különösen valamennyi segédelőadónak.
Once again, I would like to thank all the shadow rapporteurs in particular.

Példamondatok a(z) "valamennyi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
All the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
HungarianA vallási erőszak a dogmatizmusból ered, amely valamennyi vallásban megtalálható.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
HungarianA Bizottság által javasolt valamennyi sort helyreállították - sok köszönet ezért.
All the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
HungarianValamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
A collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
HungarianEz a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
HungarianTudtam, lehetetlen törölni a szimulációk valamennyi galaxisban létező másolatát.
I knew it was impossible to erase all copies of simulations, throughout the galaxy.
HungarianCsend legyen förmedt rájuk, és szinte abban a pillanatban valamennyi elhallgatott.
Be quiet, she snapped across to them, and almost all were chastened into silence.
HungarianDan látta, hogy Melanie megivott valamennyi Pepsit, bár nem minden nehézség nélkül.
Dan saw that Melanie had drunk some of her Pepsi, though not without difficulty.
Hungarian- De, végül is most is megnézhetem, maradt-e még valamennyi képzelőerőm - mondtam.
'Now is as good a time as any to see if I've got any imagination left,' I said.
HungarianMeghatározza a valamennyi különböző szállítóeszközhöz felhasználható módszert.
It will define a methodology that can be used for the various means of transport.
HungarianEbbe valamennyi pártot be kell vonni; végül is ugyanez a sors várhat rájuk is.
All parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
HungarianIgen, a komputer-adatbázis tartalmazza valamennyi család genetikai információját.
Yes, the computer database holds genetic blueprints of all the major family lines.
HungarianE tagállamok így valamennyi ukrán állampolgár tekintetében eltörölhették e díjat.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
HungarianValamennyi ember jogait meg kell védeni, mindnyájunknak jogunk van a tisztelethez.
The rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.
HungarianHa egy ember halottakkal foglalkozik, valamennyi átragad rá a halál misztériumából.
When a man worked with the dead, some of the mystery of death rubbed off on him.
HungarianTudom, hogy főtárgyalónk valamennyi tárgyalási forduló után tájékoztatja Önöket.
I know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
HungarianA Marsbéli Birodalmi Kommandók kivételével valamennyi fegyvernem szerepelt benne.
Every military unit, save for the Martian Imperial Commandos, was represented.
HungarianEz a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve”.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
HungarianA Parlament az Opel Europe valamennyi munkavállalója nevében ragaszkodni fog ehhez.
Parliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
HungarianMég egyszer köszönetem valamennyi képviselőtársamnak, és köszönöm a figyelmüket.
Many thanks once again to all my fellow Members and for their attentiveness.