magyar-angol fordítás erre a szóra: végül is

HU

"végül is" angol fordítás

HU végül is
volume_up
{határozószó}

végül is (és: elvégre, mégis, mégiscsak, azonban)
Végül is csupa ilyesmivel kerestem a kenyeremet annak idején Németországban.
They were, after all, the sort of thing I had said for a living in Germany.
Végül is nincs látható javulás azokban az országokban, amelyek a támogatást kapják.
After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
Végül is Endwraithe ügyes, szigorúan kondicionált ügynök.
After all, Endwraithe was a capable, rigorously conditioned agent.
Az ajtót végül is egy aldershoti lakatos nyitotta ki.
The door had eventually to be opened by a locksmith from Aldershot.
Végül is letettem a könyvírásról, és aztán Chris felhívott, hogy beszéljek a konferencián.
And I eventually abandoned the book, and then Chris called me to talk at the conference.
Végül is a dolog persze mindenképpen tudomására jut a rendőrségnek.
But eventually the police would have to know.
végül is (és: végül, végén)
Azt, amit végül is el akartunk érni, és azt, amit végül is elértünk.
That, in the end, is what we set out to do, and that, in the end, is what we have achieved.
Végül is elkerülhetetlen, hogy lesznek bizonyos különbségek.
It is unavoidable that, in the end, there will be some differences.
Végül is a Központi Bank elvégezte végső menedékként kölcsönadói munkáját.
In the end the Central Bank did its job as lender of last resort.

Hasonló fordítások a(z) "végül is" szóra angolul

végül határozószó
is határozószó
English
is kötőszó
English

Példamondatok a(z) "végül is" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianVégül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
I had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Hungarian- De, végül is most is megnézhetem, maradt-e még valamennyi képzelőerőm - mondtam.
'Now is as good a time as any to see if I've got any imagination left,' I said.
HungarianMost azonban, hogy némi távolságból szemlélem a történteket, végül is nem sajnálom.
But now that I can see this period in perspective I do not altogether regret it.
HungarianNémi további huzavona után végül is Bridget anyja eltávozott a bizottsági ülésre.
Oh dear, said Bridget, sighing, as she came back after closing the front door.
HungarianMég hallani is szörnyű volt, de hát végül is Reggie közvetlenül nem volt érintve.
It was a frightening event to hear about, but it had happened to someone else.
HungarianVégül is mi lehetőséget akarunk adni a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálatra.
We will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
HungarianDe ön végül is nem törölgetett port Heinemannál, úgyhogy talán biztonságban van.
But if you have not actually done any dusting for Heineman, you may be safe.
HungarianNémi habozás után így szólt: Végül is meg kell tudnia, úgyis megtudja mindenki.
She hesitated and then said: ''Well, you'll have to know-everyone will have to know.
HungarianVégül is azon kevés jó dolgok közé tartozik, amelyeket e válságos év során írtam.
It turned out to be one of the few good things I wrote during an extremely bad year.
HungarianEz zavarba hozott, de végül is a modern világban majdnem minden zavarba hoz.
This wearied me, but then, almost everything about the modern world wearies me.
HungarianVégül is lehet, hogy ő is ugyanígy lett volna ezzel, ha hamarabb a CIA-hoz kerül.
But that was not a bad thing, and Ryan reflected that he was doing it, too.
HungarianVégül is senki sem akarja számolgatni a teheneket és elkülöníteni a mezőket, satöbbi.
We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
HungarianMásfél éve tartott ez az őrület, amikor végül Dániel is kérdezgetni kezdte Armand-t.
Finally, after a year and a half of this madness, Daniel began to question Armand.
HungarianVégül is azért még nem jár kivégzés, ha az ember tájékoztatja a feletteseit, nem igaz?
They couldn't shoot you for notifying your superiors of something, could they...?
HungarianVégül is ezeket a fickókat azért fizetik, hogy bizonyos dolgok idegesítsék őket.
It was a tempting idea, but the study was on the other side of the house.
HungarianVégül is ez elég nyugtalanító, hogy arról az élményről csak úgy diskurálnak.
Because it was very disturbing to be talking about it like this, and she knew that.
HungarianDe a lényeg az, hogy végül a Birodalom is felismerte, hogy van egy jobb lehetőség is.
But the point is, that finally the Empire is realizing that there is a better way.
Hungarian. - (HU) Többszöri halasztás után végül is egy nagy naphoz érkeztünk.
rapporteur. - (HU) After several postponements, we have finally reached a big day.
HungarianHarcolt vele vitézül, de végül is alul maradt, és öt dübörgő hapci!-val megadta magát.
And after four or five sneezes, he opened wide his arms and said to Pinocchio:
HungarianVégül is húsz évvel ezelőtt a férje és az ő esetében remek munkát végzett.
After •II, he'd done a good job with her and her husband, twenty years before.