HU

termel {ige}

volume_up
Az Egyesült Államok ebből 25%-ot, Japán 8%-ot, illetve Kína is 8%-ot termel.
The United States generates 25%, Japan 8% and China 8% of world product.
A kalózkodásnak emberek esnek áldozatul, miközben óriási jövedelmeket termel e "foglalkozás” művelőinek.
Piracy causes victims and generates huge revenues for the practitioners of this 'profession'.
WK: Amikor fúj a szél, forog és termel.
WK: When the wind blows, it rotates and generates.
Mindazonáltal, az EU néhány országa eladhatatlan bort termel évi 500 millió EUR költségen.
However, some EU countries produce unsellable wines at the cost of EUR 500 million a year.
Several countries of the region produce gas.
A micélium enzimeket termel, – peroxidátokat, - ami lebontja a szénhidrogén-kötéseket.
The mycelium is producing enzymes -- peroxidases -- that break carbon-hydrogen bonds.

Példamondatok a(z) "termel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA micélium enzimeket termel, – peroxidátokat, - ami lebontja a szénhidrogén-kötéseket.
The mycelium is producing enzymes -- peroxidases -- that break carbon-hydrogen bonds.
HungarianAz Egyesült Államok ebből 25%-ot, Japán 8%-ot, illetve Kína is 8%-ot termel.
The United States generates 25%, Japan 8% and China 8% of world product.
HungarianAz az érv, miszerint az EU viszonylag kevés dohányt termel, a lényeg szempontjából mellékes.
The argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.
HungarianKülönös a történeted, de a mi bőrünk termel létfontosságú anyagot, a katopét.
Your tale is strange, but our skin does make a life-chemical, kathope.
HungarianMinden egyes európai uniós polgár évente átlagosan 25 kg elektronikus hulladékot termel.
On average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.
HungarianMeg kell győznünk a világot arról, hogy Európa kiváló minőségű élelmiszereket termel és ad el.
We need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
HungarianMindazonáltal, az EU néhány országa eladhatatlan bort termel évi 500 millió EUR költségen.
However, some EU countries produce unsellable wines at the cost of EUR 500 million a year.
HungarianVégül nézzük ezt az esőgépet, hiszen maga az erdő csapadékot is termel.
And finally I made it into the rain machine because this forest is now creating its own rain.
HungarianUgyanakkor mindenki az Európai Unió közös piacára termel.
At the same time, all are operating in the common market of the European Union.
HungarianAz emberiség nevezetű test mindig új embersejteket termel a megsemmisülő, fontosnak ítélt régiek helyett.
The body human could usually grow new individuals to replace those it most needed.
HungarianAz a terve, hogy megnősül és letelepedik valahol a vidéken és békésen zöldséget termel.
You think of marrying and settling down somewhere in the country where you can grow vegetable marrows.
HungarianElnök úr, radikális változások lesznek abban, ahogyan az EU energiát termel és fogyaszt.
Mr President, there are going to be radical changes in the way the EU produces and consumes its energy.
HungarianAz importált szén ugyanannyi szén-dioxidot termel, mint a hazai.
Imported coal emits just the same amount of CO2 as domestic coal.
HungarianVegyünk például egy gyári munkást, aki unja monoton feladatát, ezért túlságosan keveset termel.
Imagine a factory worker whose productivity is low due to the boring, repetitive nature of his job.
HungarianA kalózkodásnak emberek esnek áldozatul, miközben óriási jövedelmeket termel e "foglalkozás” művelőinek.
Piracy causes victims and generates huge revenues for the practitioners of this 'profession'.
HungarianAz ilyen azonnali beavatkozás természetesen hiányt termel.
Naturally, this immediate intervention had to result in deficits.
HungarianAz európai költségvetés hozzáadott értéket termel az adófizetőknek.
The European budget provides added value to taxpayers.
HungarianEzalatt egy 1700 milliárd euró összegű európai kölcsönt értek, amelyet a bankszektor termel ki.
By this I mean a European loan, of an amount equivalent to EUR 1 700 billion, raised by the banking sector.
HungarianTudtad, hogy a csokiban ugyanaz a kémiai anyag van, mint... amit a tested termel, amikor szerelmes vagy?
Didyou know that chocolate has thesame chemical in it... that your body produces when you're in love?
HungarianÉs ez alatt az idő alatt a szervezetük rengeteg prolaktint termel, amennyit a modern életben képtelen termelni.
And during this time, there's a surge of prolactin, the likes of which a modern day never sees.