HU

terem {ige}

volume_up
1. általános
Századparancsnok se készül vagy terem olyan bőven, mint a krumpli.
They aren’t made, nor grown, as fast as a crop of potatoes is either.
Például az árpa kivételével a nyolc fő alaptermény egyike sem terem vadon Egyiptomban.
For instance, none of the eight main founder crops except-barley grows wild in Egypt.
(HU) Bibliai bölcsesség, hogy jó fának jó gyümölcse terem, rossz fának rossz gyümölcse terem.
(HU) According to biblical wisdom, good trees yield good fruit and bad trees yield bad fruit.
2. botanika
3. "gyümölcsöt", botanika
terem
volume_up
to bear {tárgy. i} (fruit)
Ez ehetetlen gyümölcsöt terem, igazi kansasit.
It bears a fruit you can’t eat and it is purely Kansan.
De az ének, barátaim, akár a fa, csak a maga idején terem gyümölcsöt, néha kiszárad idő előtt.
But there, my friends, songs like trees bear fruit only in their own time and their own way: and sometimes they are withered untimely.'
Aglarond Boszorkány királynője állt a terem közepén, anyaszült meztelen - meztelenül, megviselten szorongatott valamit a karjaiban.
The Witch-Queen of Aglarond stood in the center of the chamber, as naked as the day she was born-naked, battered, and entwined.

Példamondatok a(z) "terem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTodd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
Sara Plankmore Wilcox and S. Todd are in a corner on the other side of the room.
HungarianPoirot javaslatára a férfi a gépíró fiút a terem legtávolabbi szögletébe küldte.
At Poirot's suggestion, the typewriting boy was dispatched to the farthest corner.
HungarianA vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.
Outside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
HungarianAz önkívület fenyegetett, úgy éreztem, a terem elmozdul, s én zuhanok valahová.
Delirium threatened, that awful shifting of the room began, that sense of falling.
HungarianA terem elcsendesedett, amint a mintegy húsz üzlettárs a főasztal felé fordult.
The room became silent as the twenty or so partners turned to the head table.
HungarianRichter egy pohár jeges vizet emelt fel a terem hátsó részében álló asztalról.
Richter picked up a glass of ice water from the table in the back of the room.
HungarianUgyanezen terem faburkolatán vagy falán méltó módon elhelyezhették volna őket.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
HungarianA terem tele volt a Weir hosszú és eseménydús életéhez kapcsolódó memorabíliákkal.
The place was crammed with memorabilia collected during Weir's long, eventful life.
HungarianElőször oldalra, aztán át a táblán, megpróbált eljutni a terem egyik ajtajához.
Gurgeh ran; to the side at first, then across the board, heading for the hall doors.
HungarianA föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban.
And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser.
HungarianShea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
For a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
HungarianA sarokasztalhoz Ravelston kedvenc asztalához tartottak, a terem távolabbi végébe.
They were making for the corner table - Ravelstons favourite table - at the far end.
HungarianKint rendületlenül szakadt az eső, a szél nyikorgatta a terem falának vastag deszkáit.
The rain outside was unceasing, the wind creaking the thick planks of the walls.
HungarianA terem túlsó felén a zseblámpa kutató fénye végigsiklott a Holbein-képen.
At the farther end of the room, the torch was playing upon the Holbein picture.
HungarianMadouc nem a táncparkettre, hanem a terem egyik félhomályos sarkába vezette Dhrunt.
Madouc took Dhrun not to the dance floor but to the shadows at the side of the hall.
Hungarianmondta egy hang, amin senki sem lepődött meg a terem földszintjén.
Mr. Speaker! a voice announced, to the surprise of no one on the floor of the chamber.
HungarianKazak mereven baktatott ki a nagy, nyolcszögű terem csipkés árnyai közül.
Kazak came stiffly from the lacy shadows of the great octagonal chamber within.
HungarianKajánul elégedett vigyorral csatlakozott a többiekhez a terem másik végében.
Grinning with perverse satisfaction, he rejoined the others across the room.
HungarianA mauzóleumhoz hasonló terem valójában folyosók és kis fülkék útvesztője volt.
Designed along the lines of a mausoleum, it was a maze of hallways and small chambers.
HungarianA zömök, idősödő tanácsos a terem végében, egy faragott tölgyfaasztalnál ült.
He was an elderly, stocky man seated at a chipped wooden table in the back of the hall.