HU teljesen
volume_up
{melléknév}

Hagyni kellene, hogy Horvátország akkor csatlakozzon, ha teljesen készen áll.
Croatia should be allowed to accede when it is completely ready.
A hely teljesen elhagyatott volt, én meg ott álltam, mint egy seggfej, a jó ég tudja, hogy mire számítva.
The place was deserted and I looked like an asshole, going in ready for Christ knows what.
Entirely ready, my friend.
teljesen (és: határozott, erős, merev, egészen)
Teljesen meztelen voltam, fehér, mint a fal, a sárgásfehér törpe nap vakító fényében.
I was stark naked and white as a bone, in the glare of a yellow-white dwarf sun.
She was stark naked.
A reményvesztettség és a gond teljesen eltűnt merev vonásaiból; fehér arcából kémlelve néztek rám nagy sötét szemei.
The frustration and care were utterly erased from his stark features; his great dark eyes peered at me from the white flesh.

Példamondatok a(z) "teljesen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA valóság az, hogy eljárás indult Olaszország ellen, mégpedig teljesen jogosan.
The facts are that proceedings were brought against Italy, and quite rightly so.
HungarianMost ismét tőről metszett brit tengerész volt... a porosz tiszt teljesen eltűnt.
He was intensely the British sailor now - the Prussian officer had disappeared.
HungarianMásutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
Other areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
HungarianCasmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
I would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
HungarianAmint most megszólalt, a hangja teljesen megváltozott, a modora parancsoló lett.
He stooped over it, some thing flashed in his hand, and the lock slipped back.
HungarianAz Európai Bizottságnak most teljesen függetlenül kell végeznie tevékenységét.
The European Commission must now be able to do its work in complete independence.
HungarianSokan tudni fogják, hogy süket volt, vagy majdnem teljesen süket, amikor ezt írta.
Many of you know that he was deaf, or near profoundly deaf, when he wrote that.
HungarianTeljesen archaikus dolog a rákot prosztata, mell, vagy izom alapján elnevezni.
It is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
HungarianTeljesen elment az esze, ha azt hiszi, hogy az egymillióval eltűnhet a balfenéken.
If you think you can take your million and ride into the sunset, you're a fool.
HungarianTeljesen kifacsarva jön vissza a gépeitől, én meg szerelmes hangulatban leszek.
He'll be coming back from his engines, wiped out, and I'll be feeling amorous.
HungarianSzámomra fontos volt, hogy a jelentés teljesen konkrét feladatokat is tartalmazzon.
It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.
HungarianA roham ereje csak arra volt jó, hogy teljesen felnyársalja magát a kard hegyére.
His would-be charge served only to impale him on Cale's sword, nearly to the hilt.
HungarianEz a jogszabály tulajdonképpen teljesen fölösleges.
Mr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
Hungarian00:53:37.79,00:53:40.66 Megértem, hogy egy teljesen kisérleti szert akart előírni.
00:53:37.79,00:53:40.66 I understand you prescribed a highly experimental drug.
HungarianA szoba teljesen sötétbe burkolózott, kivéve két pici olajlámpát az emelvényen.
The room was in complete darkness but for two tiny oil lamps on the tribunal.
HungarianA vihar még egy egész órán át tartott, amelynek a végére megint teljesen kimerült.
We had some more hell--a solid hour of it--before she exhausted herself again.
HungarianAz egyszerű szabású kereskedőruha, melyet Lycientől kapott, nem teljesen illett rá.
The sober businessman's doublet Lycien had lent him did not really fit very well.
HungarianA haja teljesen fehér volt, pedig még nem lehetett annyira öreg felelte Alstrom.
'His hair was absolutely white,' Alstrom replied, 'and he was not that old.'
HungarianE szavaknál ébredtem teljesen tudatára, hogy mennyire csüggedt, mennyire szomorú.
And it was at this point that I became keenly aware of how distressed he was.
HungarianÉs a séták, a hosszú séták, amelyekkel teljesen egyedül állt a korosztályában?
And the walks, what about those long walks that nobody else his age ever took?