magyar-angol fordítás erre a szóra: tartomány

HU

"tartomány" angol fordítás

HU tartomány
volume_up
{főnév}

A tartomány széthullott, ahogy kiszabadították magukat az Európai szorításából.
The province fragmented as they delivered themselves out of the European's grasp.
Eredményképpen létrejön Auvergne Tartomány Skót Direktóriuma.
A Scottish Directory of the Province of Auvergne is born.
Az egy renegát tartomány, önök pedig megsértették a szuverenitásunkat azzal, hogy elismerték őket!
They are a renegade province, and you have violated our sovereignty by recognizing them!
tartomány (és: hatáskör, terület, térség, sor)
Tartományneveket hoz létre a kijelölt tartomány fejlécsorából.
Creates the range names from the header row of the selected range.
Legalább két sorból álló tartományt a tartomány legfelső cellájának tartalmával tölt fel.
Fills a selected range of at least two rows with the contents of the top cell of the range.
Az Adatok menü Tartomány meghatározása pontjában definiált adatbázis-tartományok közül választ.
Selects a database range that you defined under Data - Define Range.
tartomány (és: terület, vidék, kerület, körzet)
E tekintetben még mindig vannak fontos megoldandó kérdések, például a határellenőrzések, illetve hogy az EU bejuthasson a két szakadár tartomány területére.
In this regard, there are still some important issues to resolve, for example, the border controls and the EU's general access to the territories of the two breakaway provinces.
A legnagyobb USA-bázist Európában a MVJK és Koszovó, szerb tartomány közötti önkényesen kijelölt területen alakítják ki és növelik, ahová az EU-erők várhatóan megérkeznek.
The largest US base in Europe is being formed and expanded on arbitrarily marked-out territories between FYROM and the Serbian province of Kosovo, where EU forces are expected to arrive.

Példamondatok a(z) "tartomány" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA tartomány egészségügyi és környezeti helyzete már most is igen aggasztó.
The health and environmental situation in that region is already very alarming.
HungarianA mérés szélső pontjai a fent meghatározott tartomány szélső értékeinél legyenek.
The extreme points of measurement shall be situated at the limits of the interval defined above.
HungarianKattintson erre a gombra a listában kijelölt gép vagy tartomány házirendjének törléséhez.
Click on this button to delete the policy for the host or domain selected in the list box.
HungarianAztán ő e tartomány kormányzója, és ráadásul lekötelezettje is vagyok.
Next, he's the governor of this country, and a man whom I am bound to.
HungarianAz érintett területek a belgiumi Limburg tartomány, a holland Limburg tartomány, és az aacheni régió.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
HungarianKattintson erre a gombra a listában kijelölt gép vagy tartomány házirendjének megváltoztatásához.
Click on this button to change the policy for the host or domain selected in the list box.
HungarianA folyamatot a Kreml azzal tetézte, hogy elismerte a két szakadár tartomány önállóságát.
The Kremlin has crowned this process by recognising the independence of the two breakaway provinces.
HungarianRöviden, a Bizottság bízik abban, hogy Campania tartomány hulladékkezelési stratégiája meggyőző.
In brief, the Commission is hoping that the waste management plan for Campania is convincing.
HungarianEbben az esetben az üzemi tartomány legalább 30 °C, és ezt a berendezésen fel kell tüntetni.
In that case, the interval must be at least 30º C and must be indicated in the descriptive markings.
HungarianÖsszegző tartomány létrehozása egy csoport hasonló tartományból
Create a region of summary data from a group of similar regions.
HungarianAz ország jelenlegi államformáját tekintve szövetségi köztársaság, melyet kilenc tartomány alkot.
Austria is now a federal republic, consisting of nine states.
HungarianMinden orosz tartomány közül Szibéria volt a legfékezhetetlenebb.
Siberia was the least tamed of all Russias provinces.
HungarianA "védett" tartomány (1024 alatt) értékeit nem lehet használni.
You may not choose a protected value (below 1024).
HungarianMost nincs idő megvitatni Kivu tartomány fejlesztését: a térségben humanitárius válsággal kell szembenéznünk.
We do not have time now to discuss development for Kivu: we are facing a humanitarian crisis there.
HungarianA megadott tartomány név (@string@) már létezik a listában.
The domain name @string@ already exists in this list.
HungarianAmióta Kasedre itt az úr, ez a tartomány virágzik.
As long as Kasedre keeps to his entertainments, Leth thrives.
HungarianMostanra már az egész tartomány tudja, hogy hová tart.
If you look to borrow another, uyo, look to your head.
HungarianA térfogatáram- tartomány két részre osztható, alsó és felső zónára, melyek legnagyobb megengedett hibái különbözőek.
It is divided into two regions, termed upper and lower, with different maximum permissible errors.
HungarianA térfogatáram- tartomány két részre osztható, alsó és felső zónára, amelyek legnagyobb megengedett hibái különbözőek.
It is divided into two regions, termed upper and lower, with different maximum permissible errors.
HungarianA felső és az alsó mérési határok közötti tartomány.
Interval between the minimum and maximum capacities.