HU

tartalék {főnév}

volume_up
1. általános
Maguknál készült, NEC-gyártmány, a szokásos tengeri VHF meg egy tartalék.
'Your people make it, sir, NEC, a standard marine VHP and a backup.
Van egy tartalék módszer, amivel elektronikus úton kommunikálni tudok velük.
There's a backup method for me to communicate with him electronically.
Biztos volt valahol egy elemmel működő tartalék adó.
It had to be a battery-operated backup intercom.
Tartalék eljárás kockáztatta meg a lángész, aki le akarta rázni a követőőjét.
Fallback, ventured the bright spark who wanted to shake off the tail.
First fallback, corrected Munro.
tartalék (és: készlet, kincs)
Még a kabinunk is zsúfolásig megtelt; mindent elárasztottak a tartalék készletek.
Even our quarters were cramped because they had been invaded by our provisions.
Rendes körülmények közt a tartalék energia... hónapokra elegendő lenne.
Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
Általában beteszik a tartalék információs szolgáltatások tétel alá.
It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
A második tartalék a költségvetési rendelettel kapcsolatos.
The second reserve relates to the Financial Regulation.
Kinyitotta a sporttáskáját, és elővette a tartalék lőszerrel újratöltött negyvenötöst.
He opened his gym bag and took out the .45, which he'd reloaded with ammunition from the container he had stored in, the bag.
Meghozták és elraktározták a tartalék tüzelőt és anyagokat, amelyeket kért.
Additional fuels and materials that he had requi- sitioned arrived and were stored.
Voltak ugyan tartalék biztosítékok, s azt is tudta, hogy hol tartják őőket.
There were spare fuses, and he knew where they were stored.
2. katonai
Sivrak lefuttatott egy diagnosztikai programot, felkapcsolta a tartalék energiát, és összecsukta a szárnyait a fokozott stabilitás érdekében.
Sivrak activated the diagnostics, rechanneled auxiliary power, and closed his wings for increased etheric stability.

Példamondatok a(z) "tartalék" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMég a kabinunk is zsúfolásig megtelt; mindent elárasztottak a tartalék készletek.
Even our quarters were cramped because they had been invaded by our provisions.
HungarianAz üzemanyagműszerekre pillantva látta, hogy tartalék tankjai majdnem üresek.
A check of the fuel gauges showed that his pylon-mounted tanks were about empty.
HungarianA megoldásra vonatkozó javaslatot pedig átengedi Fiedlernek és a Tartalék elnökének.
He'd let Fiedler and the Fed Chairman propose the solution, and that was fair.
HungarianA park tartalék irányítóközpontja az alagútban volt, úgy húszméternyire a bejárattól.
The park's alternate command center was a mere twenty meters inside the tunnel.
HungarianA tartalék aneszteziológus jelent meg beöltözve, készen rá, hogy átvegye a beteget.
The backup anesthesiologist came in just then, all gowned up and ready to take over.
HungarianMeghozták és elraktározták a tartalék tüzelőt és anyagokat, amelyeket kért.
Additional fuels and materials that he had requi- sitioned arrived and were stored.
HungarianElső benyomásra működik mondta a Tartalék elnöke az európai kollégáknak.
First impression-it's working, the Fed Chairman told his European col leagues.
HungarianMindig jó, ha van az embernek tartalék ütője mondta a hölgy, aztán az órájára nézett.
She was still experimenting with the swing and balance of her new treasure.
HungarianRendes körülmények közt a tartalék energia... hónapokra elegendő lenne.
Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
HungarianA tartalék repülőnk egy vadászrepülő-bázison van, huszonöt kilométerre innen.
The backup aircraft is at a fighter base about fifteen miles from here.
HungarianTegnap este kaptam meg az időbecslést vette át a szót ismét a Tartalék elnöke.
The time estimate came in last night, the Fed Chairman was saying now.
HungarianMichael benyúlt a zsebébe, és ujjaival kitapintotta a tartalék töltényeket.
Thrusting one hand into his jacket pocket, he felt spare shotgun shells.
Hungarian- Az egyik tartalék generátort pedig állandóan járatni fogjuk, nem igaz?
'We'll keep one of the backup generators turning at all times, of course?'
HungarianTartalék eljárás kockáztatta meg a lángész, aki le akarta rázni a követőőjét.
Fallback, ventured the bright spark who wanted to shake off the tail.
HungarianVan egy tartalék módszer, amivel elektronikus úton kommunikálni tudok velük.
There's a backup method for me to communicate with him electronically.
HungarianÁltalában beteszik a tartalék információs szolgáltatások tétel alá.
It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
HungarianÍgy tehát biztos vagyok abban, hogy a tartalék kapcsán valóban magállapodásra jutunk.
I am therefore certain that we will reach an agreement on the reserve.
HungarianA Tartalék elnöke, aki eddig az európai telefonhívásait intézte, ekkor lépett be a helyiségbe.
The Fed Chairman just then entered the room, having made his calls to Europe.
HungarianMeggyőződésünk, hogy ebben még sok tartalék van, ezért nem pihenhetünk meg.
We believe that there is still a great deal of potential, and we must therefore press ahead.
HungarianEz a tartalék-alkatrészek nagyobb választékát és árának csökkenését eredményezi.
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.