magyar-angol fordítás erre a szóra: távolság

HU

"távolság" angol fordítás

HU távolság
volume_up
{főnév}

távolság (és: messzeség, táv, útszakasz)
e) a fő országos vasúti hálózatokon kilométerben számított megtett távolság.
(e) the distance, in kilometres, covered on the main national railway networks.
A nyelvi problémák, a távolság és a bizalomhiány a legnagyobb akadályok.
Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
Adja meg, mekkora legyen a bal oldalmargó és a tabulátorpozíció közötti távolság.
Enter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.
távolság (és: csel, trükk)
Az tágas volt, széles, magas, a Canale Grandéra néző szobák ajtajai közt előkelőén nagy a távolság.
It was large, wide and high ceilinged, and there was a long and distinguished interval between the doors of the rooms on the side of the Grand Canal.
távolság (és: hatáskör, terület, térség, sor)
Az infrastruktúra második lépése a távolság kiterjesztéséről kell szóljon.
The second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
Távolság a Vensantól nyolc kilométer jelentette a harcirányítás.
Range to Wenshan, eight kilometers, the Combat technician reported.
Távolság harminchét kilométer, közepes sebességgel közeledik.
Range thirty-seven kilometers, approaching at medium speed.
A Boszorkánymester keze még mindig utánanyúlt, szorította a törpe mellkasát, de úgy gyengült az ereje, ahogy nőtt a távolság közöttük.
The hand of the Warlock Lord still reached for him, tightening about his chest, but it grew weaker as he widened the distance between them.
A távolban szigetek ködbe vesző, elmosódott körvonalai látszottak, elhomályosította őket a távolság meg a bűvös fátyol, amely Avalont elválasztotta a külvilágtól.
Other islands, indistinct in the mist, rose as dim shapes, blurred by distance and by the magical veil which removed Avalon from the world.
Az idő és a távolság mintha csigalassúsággal vánszorgott volna, ahogy nyugat felé haladtak.
Time and distance seemed to drag on interminably as they rode west.
Megállította a lovát, és figyelte, amint Sir Balor keresztülvágtat a kis erdőn embereivel; alig száz lépés távolság volt a két csapat között.
He pulled up his horse, and watched as Sir Balor and his troop rode pell-mell through the forest and out, now with only a hundred yards between the two parties.
De a mai napon megtett távolság alapján azt gondolom, Camelot közelében kell járnunk - hacsak el nem tévedtél a ködben, és nem megyünk ismét észak felé, Cormac.
Yet I know from the distance we have ridden this day that we must be near to Camelot-unless you have somehow lost your way in the fog and we are riding northward again, Cormac?
távolság (és: köz, terület, űr, térköz)
Az igazi nehézséget nem is az ellenállás jelenti, hanem a távolság és a terep.
The real difficulty facing us is distance and space, not actual military opposi­tion.
A szellem pedig átlebegett a távolság nélküli téren, és csatlakozott hozzá.
The spirit drifted through the distanceless space and joined him.
Lélekszakadva rohantunk, a távolság azonban egyre nőtt közöttünk.
We ran and ran until we were completely blown, but the space between us grew ever wider.
távolság (és: eljárás, szempont, tekintet, irány)
volume_up
way {fn}
Thalesiában nagy távolság választja el egymástól a hegycsúcsokat vonta meg a vállát Ulath.
' It's a long way from one mountain top to another in Thalesia,' Ulath shrugged.
Évente talán kétszer találkoztak azután, és a távolság megenyhítette sértettségüket.
This way, the couples saw each other about twice a year; distance diffused what might have been hard feelings.
And it is rather a long way to walk.

Példamondatok a(z) "távolság" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianGyorsan elvégezték a mérést és kiderült, a távolság több mint hatszáz mérföld.
But the measurement was quickly made and verified-it was over six hundred miles.
HungarianHajók még mindig tizenegy óránál, távolság tíz mérföld, vezér rádiózta Tamalkónak.
Surface ships still at eleven o'clock, now ten miles, lead, he radioed to Tamalko.
HungarianBeljebb itt is túlságosan összeszűkül a lőszög, és a távolság is nagyon megnő.
Beyond them the angles became too narrow again, and the distances too great.
HungarianHárom háztömbnyi távolság alatt csupán három autót és egy mikrobuszt látott.
In three blocks, she had passed only three cars and a camper van parked at the curb.
HungarianAz első puzzle-darab: a távolság és az oktatás színvonala közötti összefüggés.
The first piece of the puzzle is remoteness and the quality of education.
HungarianA közelség és távolság viszonylagos, és sok változó körülménytől függ.
The far and the near must be relative, and depend on many varying circumstances.
HungarianAkárhogy erőlködött a szekrény és ujjai között jó húsz centiméter távolság maradt.
No matter how much he strained, it was a good nine inches above the tips of his fingers.
HungarianAmint a távolság egyre fogyott, Kim napfényben szikrázó fegyvereket pillantott meg.
He looked intently under his curved palms and caught the sheen of brass.
HungarianA távolság gyorsan fogyott; nem fognak tudni elmenekülni a bestia elől.
The beast was narrowing the gap between them too quickly; they would not escape it.
HungarianInnen mindössze vagy tizennyolc mérföld távolság mondta a kapitány.
It's only a matter of eighteen miles or so from here, said the chief constable.
HungarianSam futott, ahogy csak bírt, és meglepetésére kettejük között csökkenni kezdett a távolság.
Sam ran as fast as he could, and to his surprise, the gap between him and Dog closed.
HungarianNégy másodperccel később Dorst már csak két méter távolság választotta el a korbácsos nőtől.
In less than four seconds, Dors moved to within less than two meters of her.
HungarianDe azért mégse szeretném kantáron vezetni: lehet, hogy csakugyan nagy a távolság.
That's why I changed my mind about leading him: it might be far.
HungarianEz ekkora távolság esetén akár tízcentis mellétrafálást is eredményezhetett.
That sort of wind could screw up his aim by as much as four inches.
HungarianGalgus, te nagy mestere vagy a távolság felmérésnek; te leszel az első!
Galgus, you are adept and a good judge of distances; you shall go first.
HungarianLégi radarkapcsolat, irányszög egy-kilenc-nulla, távolság tizenöt kilométer!
Radar contact aircraft, bearing one-niner-zero, fifteen kilometers!
HungarianA mögöttük haladó furgon és a köztük levő távolság hirtelen megnőtt.
Behind them the van dwindled rapidly, until it was a block and a half away.
HungarianA távolság és a háborúk által felhígult" új-guineai kultúra azért némi hatással volt Ausztráliára.
But none of these influences altered the basic character of Australian society.
HungarianJoe nem hallott több lövést, de lehet, hogy csak a terep és a távolság nyelte el a hangokat.
Joe hadn’t heard any more gunshots, although the terrain might have muffled them.
Hungarian- Kapcsolat... irány három-öt-kettő... távolság hétezer-hatszáz méter.
'Keep the alert going, posture the birds, but keep them on the ground.