magyar-angol fordítás erre a szóra: távol

HU

"távol" angol fordítás

EN
EN
HU

távol {határozószó}

volume_up
Bezárják egy lyukba, távol az édesanyjától, távol Reggie-től.
He was about to be locked in a room far away from his mother, far away from Reggie.
Van egy íratlan szabály a cégnél: amit Memphistől távol teszünk, távol is marad Memphistől.
There's an unwritten rule in -what we do away from Memphis stays away from Memphis.
Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül.
My mother stayed far, far away, because she had left me a legacy of suicide.
Bezárják egy lyukba, távol az édesanyjától, távol Reggie-től.
He was about to be locked in a room far away from his mother, far away from Reggie.
Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül.
My mother stayed far, far away, because she had left me a legacy of suicide.
Messze távol, szülőföldemen a szerzetesek énekeltek a barlangkolostorban.
Far away in the land of my birth, the monks chanted in the Monastery of the Caves.
távol
Bletchley őrnagy távol tartotta magát a női fecsegéstől.
Major Bletchley held himself aloof from this female chatter.
Emberei nem elegyedtek szóba a többi szekérkaraván utasaival, hanem lankadatlan éberségüket megőrizve mindenkitől távol tartották magukat.
His men did not mingle with men of other wagon trains, but remained aloof and perpetually on guard.
távol (és: mezőn, szabadon)
A teremtmény vagy nagyon távol van, vagy elhagyott benneteket.
The creature's either very far afield or he's left you.

Példamondatok a(z) "távol" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTe pedig, Khunrath, tartsd tőlünk távol a Gólemet, míg vissza nem érünk Londonba.
And you, Khunrath, keep the golem well away from us until our return to London.
HungarianÉs míg távol lesz, megpróbálom eltüntetni az ajtóról azokat az átkozott nyomokat.
And while you're gone, I'll see what can do about those damned marks on the door.
HungarianNéhányan megpróbáltak megindulni az autó felé, de a hőség távol tartotta őket.
A couple tried to advance, but the heat reddened their faces and kept them away.
HungarianÚgy éreztem, szívesen elaludnék ott, a sötétben, egyedül, távol a fájdalomtól.
I almost felt I could sleep in this darkness and loneliness and absence of pain.
HungarianAzt mondta, mindenáron tartsa távol az eléniai hadsereget a rendori hadjárattól.
He ordered Lycheas to withhold the Elenian army from the campaign in Rendor.
Hungarian- Nem tette - mondta higgadtan Niniane -, amíg a légió távol volt Camelottól.
Niniane said quietly, She has not done so while the legion was away from Camelot.
HungarianIgyekszünk távol tartani magunkat az ilyen emberektől jegyezte meg a szakállas.
We're trying to stay away from people like that, the man with the beard said.
HungarianAmíg távol vagyok, ti maradjatok a szobátokban és zárjátok magatokra az ajtót.
While I am gone would you both stay together in one room with the door locked.
HungarianEgyikük sem volt yssei, akik távol tartották magukat az egyszerű városlakóktól.
None were Yssei, who kept themselves apart from the ruck of the townspeople.
HungarianGondolom, Gerald meg így tartja távol a bánatot, akármi legyen is a bánkódnivalója.
I guess that's how he keeps grief away -- whatever it is he's got to grieve about.
HungarianMindenesetre mostantól fogva jobb lesz, ha távol tartom magamat a vulkánoktól.
It was a nice plan, foiled by a raging storm and an unexpected jungle of mad vines.
HungarianMorgaine talán gyermeket szült, magányosan és távol mindenkitől, aki szereti?
Did Morgaine have a child somewhere, alone and far from anyone who loved her?
HungarianTávol volt Marylandtől, a feleségétől, az öt gyerekétől és a választóitól.
He was far away from Maryland, from his wife and five kids and his constituents.
HungarianDe hogy folytassam, mindeme nyomorúságok közepette távol tartottam magamat anyámtól.
But to return to the story, during all this misery I kept away from my mother.
HungarianElvált, távol van a gyerekeitől, és egy olyan városban lakik, amelyik nem az otthona.
He's single, far away from his children and living in a city that's not his home.
HungarianJómagam nemrég tértem haza a Távol-Keletről, és elrémültem, mennyire megváltozott.
I myself returned from the East not long ago and I was shocked at the change in him.
Hungarian- Sir Mordredet nevezték ki a lovasok kapitányának, amíg Lancelet távol van.
Sir Mordred has been named captain of horse while Lancelet is gone from court.
HungarianAzt hittük, nála is van valami kés, azzal tartja távol a Fantomokat, ugye.
We thought maybeshe got some kind of knife, to keep the Specters away, all right.
HungarianDe a cipőbolti incidens óta tudom, hogy a hülyeség nem áll távol maguktól.
But after that fiasco in the shoe store, I know you boys are not above stupidity.
HungarianElméletben teljes volt az egyenlőség, és ettől a gyakorlat sem állt távol.
In theory it was perfect equality, and even in practice it was not far from it.