magyar-angol fordítás erre a szóra: tárna

HU

"tárna" angol fordítás

Példamondatok a(z) "tárna" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHogy visszaszorítsd az érdekeket, melyeket Buruk tárna az edurok elé
To deflect those interests Buruk has been charged with presenting to the Edur.
HungarianMind együtt vannak, úgy látszik, hogy egy tárna bejáratában.
All gathered inside what appears to be the entrance to a mining tunnel.
HungarianÚgy beszélte el, mintha az utolsó titkát tárná fel egy beavatott.
He narrated it like an initiate communicating the final secret.
HungarianA régi tárna hosszabb volt, és sokkal meredekebb.
The old passage is much longer, and it's very steep.
HungarianNem indult belőle tárna vagy alagút.
There were no other tunnels leading in, no other passages.
HungarianEz a barlangrész több mint egy mérföldön át húzódott, azután a tárna hirtelen kiszélesedett, magasabb lett, átalakult koromfekete, gigászi folyosóvá.
This section of the caverns ran for more than a mile, then faded abruptly as the passage widened and grew into a towering corridor that was totally black.
HungarianSzeretném, ha a biztos úr statisztikai bizonyítékokat tárna elénk arra vonatkozóan, hogy ez gazdaságosabb a fogyasztók számára, mert eddig ez nem bizonyosodott még be.
I would like him to show the statistical evidence that it is economically better for consumers, because they have so far not proven that.
HungarianAz apró alakok hanyatt-homlok menekültek a lezúduló jéglavina ell, amely idközben átbukott a tárna peremén, és a lavírsíkra érve bolyhos fallá szélesedve süvöltött feléjük.
He watched the little figures turn and run from the rushing avalanche of ice as it pressed down through the air and along the surface towards them.
HungarianMi azokat az érveket vesszük figyelembe, amelyeket az érintett vállalatok tárnak elénk, ha tehát egy vállalat elénk tárná ezt, minden bizonnyal megvizsgálnánk a kérdést.
We consider the arguments that are put forward by the companies concerned, so if a company were to put this before us then we would certainly look into the matter.