HU

támadó {főnév}

volume_up
Az nem volt egyértelmű, hogy a támadó még mindig ott van-e a lakásban.
It was not clear if the assailant was still on the premises.
Minden szobára jutott egy fanatikus támadó, aki felgyújtott mindent, amit ért.
In every room there was a zealous assailant putting to the torch whatever he could.
Hirtelen kigyulladt a második halhatatlan támadó.
Another immortal assailant was suddenly on fire.
De a támadó arcába is belerobbant, letépte, csak romokat hagyott maga után.
But it also exploded into the attacker's face, tearing into it and leaving it ruined.
A támadó szempillantás alatt ráugrott, karmos mancsa gyilkos erővel lecsapott.
Like a shot, the attacker was upon him, one clawed hand sweeping downward for the kill.
Egy vágás érte az arcát, de a támadó nem jutott át a barikádon.
There was a smarting cut on his cheek but the attacker was not a part of the barricade.
Az esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.
In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.

Példamondatok a(z) "támadó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
HungarianMinden szobára jutott egy fanatikus támadó, aki felgyújtott mindent, amit ért.
In every room there was a zealous assailant putting to the torch whatever he could.
HungarianAz esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.
In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.
HungarianAz eső felduzzasztotta a Mermidont, és meghiúsítja bármiféle támadó erő átkelését.
The rains have flooded the Mermidon and made any crossing by a large force impossible.
HungarianA támadó elfek átrohantak rajta és egymásba futottak, pengéik mélyre vágtak.
Charging elves crashed through him and into each other, blades biting deep.
HungarianA támadó fél nem más volt, mint a Három Fenyő Ház ura, a vitéz Sir Hune.
The party at offense was none other than doughty Sir Hune of Three Pines House.
HungarianA támadó szempillantás alatt ráugrott, karmos mancsa gyilkos erővel lecsapott.
Like a shot, the attacker was upon him, one clawed hand sweeping downward for the kill.
HungarianBár Ash gyakran találkozott ezzel a támadó komorsággal a modern nőstényeknél.
But he often saw this seriousness, this aggressiveness, in modern females.
HungarianA kocsisorban támadó résen keresztül a Honda rá tudott kanyarodni a leállósávra.
A brief gap in traffic allowed him to angle the Honda off the pavement.
HungarianDe a támadó arcába is belerobbant, letépte, csak romokat hagyott maga után.
But it also exploded into the attacker's face, tearing into it and leaving it ruined.
HungarianHa az én kezemben van fegyver, az önvédelem, de ha az önében, az már támadó szándék.
A gun in my hand is a defensive weapon, but a gun in your hand is an offensive weapon.
HungarianMivel fegyvertelenek voltak, a támadó keresztényeket semmilyen veszély nem fenyegette.
Since they were unarmed, they were attacked without danger to any Christian.
HungarianTámadó radar tizenegy és egy óra irányban rádiózta Fuentes Borillónak.
Acquisition radar, eleven and one o'clock positions, Fuentes radioed to Borillo.
HungarianA Marsbéli Támadó Gyalogságnak, Unk hajdani egységének az egyenruháját viselte.
He wore the uniform of the Martian Assault Infantry, Unk's old outfit.
HungarianA támadó sereg megtorpant, visszarettent a kő és a fal néma fenyegetésétől.
The assailing hosts halted, foiled by the silent menace of rock and wall.
HungarianA felderítőcsoportok és a támadó járművek alkotják az első hullámot.
All Terrain Scout Transports and jungle assault vehicles will be the first wave.
HungarianA törökökre támadó velenceiek talán jobban szánták ellenségüket mint én.
The Venetians in attacking the Turks perhaps had more feeling for their enemy than I.
HungarianBaruch észbe kapott, és a segítségére sietett, újra meg újra lenyomta a támadó fejét.
Baruch sprang to help him, and forced the attacker's head back and back.
HungarianOroszország és a többi nemzet hogyhogy nem látja mindebben a támadó hozzáállást?
How can Russia and other nations fail to see in all that anything but an aggressive attitude?
HungarianMost a Knightsé a támadás,...megindulnak a védőtérfélről a támadó felé.
Here come the Knights on offense, up from the back court to the front court.