magyar-angol fordítás erre a szóra: szert tesz

HU

"szert tesz" angol fordítás

HU szert tesz
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "szert tesz" szóra angolul

tesz ige

Példamondatok a(z) "szert tesz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEurópa a többi földrészhez képest végre jelentős lépéselőnyre tesz szert ebben a kérdésben.
Europe is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
HungarianMit gondol, mi fog történni, ha bevethető nukleáris fegyverekre tesz szert?
What do you think will happen when its nuclear weapons are functional?
HungarianBiztos vagyok benne, hogy a jövőben is szert tesz még hasonlóan tartalmas tapasztalatokra.
I am sure that in the future you will have equally enriching experiences.
HungarianS ha mégis újabb készletre tesz szert, ki más szállíthatta volna, mint a férje?
And if she had got hold of a fresh supply, who more likely to have supplied it than her husband?
HungarianMeg sem próbálja elhagyni a Grove-ot, amíg nem tesz szert valami védelemre.
He won't try to leave the Grove until he has some protection.
HungarianAzaz Nuttall úr édesapja a végén nem csak hogy pénzt takarít meg, de tiszta nyereségre is szert tesz.
So, in the end, Mr Nuttall's father will not only save money, but will have a net gain.
Hungarian(EL) Elnök asszony, biztos úr, amint kérdésemben elmondtam, három társaság nyereségre tesz szert.
(EL) Madam President, Commissioner, as I have said in my question, there are three companies making a profit.
HungarianEkképpen az Emberi Jogok Európai Bírósága jelentős joghatóságra tesz szert az uniós intézmények felett.
In this way, the European Court of Human Rights will gain significant jurisdiction over EU institutions.
HungarianA külpolitika, az őszinte és erős külpolitika egyre nagyobb támogatottságra tesz szert az állampolgárok körében.
We have high and growing citizen support for foreign policy, for one which is genuine and robust.
HungarianLíbia manapság nem csupán olajkitermeléssel tesz szert pénzre - Európa megzsarolásával is gazdagítja magát.
Oil production is not the only way that Libya makes money these days - it also enriches itself by blackmailing Europe.
Hungarian...különleges, természetfeletti erőkre tesz szert.
...with extraordinary supernatural powers.
HungarianAki a holtakkal találkozik, igazságokat tud meg, bölcsességre tesz szert, de meg kell fizetnie az árát.
There were truths to be learned and there was wisdom to be gained from a meeting with the dead, but there was a price to be paid as well.
HungarianVégezetül hadd idézzem Goethe-t, aki azt mondta, hogy egy jó könyv elolvasásával mindig úgy érzi, hogy új barátra tesz szert.
I shall conclude by referring to Goethe, who said that when he read a good book he felt as if he had made a new friend.
HungarianElőnyre tesz szert a többiekkel szemben.
HungarianÍgy mindenki szép haszonra tesz szert.
HungarianA lényeg az, hogy a hindu nacionalista BJPP nemcsak Orissában, hanem India más részein is egyre nagyobb támogatásra tesz szert.
The point is that, not just in Orissa but also in other parts of India, the Hindu nationalist BJP is now winning strong support.
HungarianAz ipar azonban, ideiglenesen, kisebb profitra tesz szert annak érdekében, hogy képes legyen jövőbeni versenyhelyzetét megszilárdítani.
They will, however, make less profit temporarily in order to be able to stabilise their competitive position in the future.
HungarianNem vezet be új jogokat, és még nagyobb jelentőségre tesz majd szert, ha az Európai Unió kidolgozza közös bevándorlási politikáját.
It introduces no new rights and it will become even more important as the European Union develops its common immigration policy.
HungarianAki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.
For they that have ministered well shall purchase to themselves a good degree and much confidence in the faith which is in Christ Jesus.
HungarianA sport a Lisszaboni Szerződésben is szerepel, és így annak életbe lépésével még nagyobb jelentőségre tesz szert az EU politikájában.
Sport is part of the Lisbon Treaty and will therefore gain a more prominent role in EU policy with the entry into force of that treaty.