HU szerkezet
volume_up
{főnév}

Legtöbbjük nyitott tetejű, vékony acélból készült szerkezet volt.
Rather, one employs devices to take the enemy's guns out of action.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, melyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on a bladed rotor.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, amelyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on the rotation of a moving part.
szerkezet (és: testalkat, felépítés, alak)
Valószínűleg legalább olyan mélységű szerkezet megépítésére van szükség, mint maga a létező fizika.
One's got to build a structure that's probably at least as deep as existing physics.
...közreműködésével készült szerkezet tesztje megkezdődött.
...earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.
Végül aztán, meg kellett építenem a saját gépemet -- ahhoz, hogy létrehozhassam ezt az úszómedence alakú lyukat a szerkezet alatt.
For the last stuff, I had to build my own machine -- to make this swimming pool-shaped hole underneath the device.
Masszív, acélbeton szerkezet volt, ívelt tartógerendákkal alátámasztott felső szintekkel.
Massive reinforced-concrete construction, all the upper decks were cantilevered.
Mintha az a férfi, akit Mamouliannek hívnak, egy szerkezet lenne, valami mást rejtve magában.
As if this man called Mamoulian was a construction, covering something else altogether.
Construction - General provisions
Olyan szerkezet, ami aggasztóan látható az én érzékelőimmel, pedig elvileg nem kellene neki látszani.
'Gear that is worryingly opaque to my senses, which it shouldn't be.
'There's some sort of extra gear up there, on the ceiling.'
Használd ezt... ez a legújabb szerkezet!
Use this -- the latest gear.
Az alezredes úgysem volt tisztában a szerkezet működési elvével.
He didn't know all that much about how the machinery worked anyway.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A térség közepét hegynagyságú, fedett gépezet foglalta el, az a szerkezet, amely a híd számítógépeitőől kapott parancsok alapján a kormánylapátot mozgatja.
Most of the center of the deck space was taken up by a mountain of encased machinery the device which, receiving its orders from the computers of the bridge, would move the rudder.
szerkezet (és: mechanizmus, gépezet)
- De a trícium befecskendezéséért felelős szerkezet megsérült a becsapódásnál.
'But the mechanism to insert the boost material was destroyed by the impact.
Bizonyára ezek szolgálnak a szerkezet irányítására...
He said to the girl, Those are evidently the guides to the mechanism ...
De a karbamidelnyelő szerkezet valahogy eldugult.
But the urea absorption mechanism was plugged somehow.
szerkezet (és: készülék, szerkentyű)
Stolov az órájára pillantott, ami elég ocsmány szerkezet volt, tele parányi számlapokkal és folyadékkristályos kijelzőkkel.
Stolov looked at his watch, a rather hideous contraption full of tiny dials and digital letters.
Kinyitotta, és akkor megláttam, hogy hatalmas, bonyolult elektromos szerkezet.
It opened up and I saw that it was a large electrical contrivance of some complicated kind.
szerkezet (és: csel, fortély, kitérés, félreugrás)
szerkezet (és: ruhaanyag)
Then their social fabric dissolved.
szerkezet (és: test, váz, állványzat, keret)
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A szerkezet olyan volt, akár egy nevetségesen bonyolult, absztrakt épület, ami egy országúton száguldott.
Freeze- framed, each instant looked like a ridiculously complicated abstract sculpture running on overdrive.
szerkezet (és: váz)
Így ebben az egész szövevényben az a legnyilvánvalóbb tény, és az egész szerkezet erre a kulcsra jár.
The most obvious thing in the whole lay-out and the key to the whole lay-out was that Wynant had to be dead.
Az új szerkezet és a statisztikai adatok bemutatásának új módja nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentés világosabb és érthetőbb legyen az előző jelentéseknél.
Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
A fogsor aztán meg is torpant, és az egész szerkezet oldalra bukott.
Then the teeth stopped moving and the whole rig fell sideways.
szerkezet (és: alak)
Sokak szerint ez a legeslegszebb szerkezet a matematikában.
It's considered by many to be the most beautiful structure in mathematics.
De amire fókuszálni szeretnék, az ez a fajta populációs szerkezet.
But what I wanted to focus on is this type of population structure.
Valójában azonban az történik, hogy egy nagyon bonyolult szerkezet jelenik meg.
Actually, what happens is that a very intricate structure appears.
szerkezet (és: struktúra, alkat, szövet)
szerkezet (és: gyár, üzem, gyártelep, -művek)
Ám valójában ez a szerkezet egy kicsit furán működik.
But actually, this detector works in a bit of a strange way.

Példamondatok a(z) "szerkezet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianBármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
. Whatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
HungarianA rozsdás szerkezet kegyetlenül nyikorgott, amint a nehéz fémlemez leereszkedett.
The tracks groaned as he moved the mechanisms holding the heavy door in place.
HungarianA szerkezet idegesen motyogott magában kerengett, zirregett, kattogott, zümmögött.
The equipment was talking nervously to itself cycling, whirring, clicking, buzzing.
HungarianOlyan húszévesforma volt, apró, finom szerkezet, de láthatóan tartós holmi.
She was twenty or so, small and delicately put together, but she looked durable.
HungarianEgy cifra, botszerű szerkezet volt nála, a végén szárnyas győzelmi szobrocskával.
The major carried an ornate, instrumented baton capped with a Winged Victory figurine.
HungarianMessze, a Demarchia napján túl keringő hajón a megfelelő szerkezet vette az üzenetet.
Far away, on a ship orbiting beyond Demarchia's sun, the message was received.
HungarianMegérintettem a rudat, mire visszacsúszott a szerkezet tetején levő lyukba.
I touched the rod sticking out of it and it retracted into a hole on top.
HungarianKi lehet nyitni nagy robajjal, de a pneumatikus szerkezet megakadályozza, hogy becsapódjon.
You could bang it open but the pneumatic elbow-joint kept it from banging shut.
HungarianÉs ez a kis 50 éves szerkezet a legvarázslatosabb dolog lett számomra.
And this piece of 50-year-old technology became the most magical thing to me.
HungarianA börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött, amely így festett:
She was asking about a device in the basement of the prison, which looked like this:
HungarianA gyutacs vörösen izzott a levegőben, de a szerkezet nem robbant fel.
The fuse fizzled red as it sailed through the air, but the bomb failed to explode.
HungarianEgy új szerkezet van kialakulóban, amely szinte egy gazdasági Schengennel egyenlő.
A new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
Hungarian- Ebben a helyiségben nem található ismert rendszerű birodalmi lehallgató szerkezet.
There had not been any new listening devices designed for some time.
HungarianEz a szerkezet nyitotta ki az ajtót egy eddig ismeretlen világra.
It was that gadget that serendipitously opened a door to another unexplored world.
HungarianTengernagy elvtárs, valószínűleg ismét a begyújtó szerkezet hibásodott meg.
Comrade Admiral, it's just another burnout in the ignition sequence.
HungarianLehetőség az egész páneurópai és globális pénzügyi szerkezet átalakítására.
It is an opportunity to reorganise the whole pan-European and global financial architecture.
HungarianA szerkezet a telepekkel együtt akkora volt, mint egy cigarettásdoboz.
With batteries, the entire package was the size of a pack of cigarettes.
HungarianCuki odafordult, és igen, ott volt a szerkezet, a sziklákon hevert.
She followed his finger, and yes, there was the craft, lying on the stones.
HungarianMindhárom sokkal kifinomultabb szerkezet volt, mint amit ők Malingóval idéztek.
But a craft was a craft; as long as it could carry them, it scarcely mattered what it looked like.
HungarianValamennyi intézményünk nyer majd az európai intézményi szerkezet megszilárdítása révén.
All our institutions will gain from the consolidation of Europe's institutional architecture.