magyar-angol fordítás erre a szóra: szakállas

HU

"szakállas" angol fordítás

HU

szakállas {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "szakállas" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAztán sort kerítettem az utolsóra is, és az ő szakállas feje is a kezemben lógott.
And at last I came to the final one and had his bearded head hanging from my hand.
HungarianIgyekszünk távol tartani magunkat az ilyen emberektől jegyezte meg a szakállas.
We're trying to stay away from people like that, the man with the beard said.
Hungarian- Mithtyn, - szólított meg egy szakállas öreget. - hírvivő voltál Uthgrael udvarában.
Mithtyn, she said to an old, bearded man, you were her-ald in Uthgrael's court.
Hungarian- Nézd, az összes szász lovag szakállas - miért akarnak loncsos kutyának látszani?
Look how the Saxon knights are all bearded-why do they want to look shaggy like dogs?
Hungarian- Na igen, - mormolta a másik szakállas, időjárásverte bányakereső. - na igen.
Well, now, the other bearded, weatherbeaten man said, scratching his head.
HungarianA szakállas, feketeruhás férfi abbahagyta a mászkálást, és a lángokba bámult.
The bearded man in black abruptly stopped his pacing to peer into the crackling flames.
HungarianVisbhume ránézett a szakállas, előkelő úrra, aki ilyen közvetlen megszólítással illette.
Visbhume peered at the black-bearded grandee who addressed him so familiarly.
Hungarian- dörögte kitárt karokkal egy szakállas ember.
Gloria, in excelsus deum! burst from a long-bearded man with his arms outstretched.
Hungarian- Egy szakállas apáca? - mormogta a mikrofonjába egy operatőr, miközben ráközelített.
'A nun with a beard?' a cameraman asked over his hot mike as he zoomed in.
HungarianAlacsony, szakállas férfi volt, szürke ruhát viselt, s úgy tűnt, éppen felém néz.
The road is an important highway, and there are usually people there.
HungarianAz egyik kőhalmon egy sovány, szakállas férfi áll, és prédikál nekik.
There's a skinny, bearded fellow Sanding on a pile of rubble haranguing them.'
HungarianAzután egy szakállas bálványfejet mutattak fel nekik, hogy imádják.
That they were then shown the head of a bearded idol, which they had to worship.
HungarianBee-t nem vonzotta a szikár, szakállas, nyájas tuskó a citromsárga, hosszú alsógatyában.
Bee was not drawn to the scrawny, bearded, happy boob in lemon-yellow long underwear.
HungarianFiatal volt, szakállas volt, nem volt szép, sápadt volt és halott volt.
He was young, he was bearded, he was not beautiful, and he was pale and he was dead.
HungarianÉs ha az az asszony a szakállas férfi szerint jó volt, akkor Liane gonosz.
If the woman were good, as the bearded man had said, then Liane was evil.
HungarianMike Manning kezet nyújtott, és a szakállas norvég szemébe nézett.
Mike Manning put out his hand and stared into the eyes of the bearded Norwegian.
HungarianA többi szakállas kívül maradt az OAS-on, és a SDECE rendelkezésére állt.
The remainder of the barbouzes stayed outside the OAS at the beck and call of the SDECE.
HungarianA szakállas, grimaszoló arc úgy közeledett felé, mintha gyilkos csókra vágyna.
His face, bearded and grimacing, seemed to surge towards her as if hunting some ghastly kiss.
HungarianMike Manning a hevederben távolodó szakállas tengerészt figyelte.
Mike Manning watched the bearded sailor in the harness being borne away from him.
HungarianA kutyák megint vadul ugatni kezdtek, és a szakállas férfi elment, hogy lecsendesítse őket.
The dogs set up a louder barking, and the man with the beard went over to shush them.