HU

szúrós {határozószó}

volume_up
Linda esetlen volt, mint egy fiatal csikó, és szúrós, mint a sündisznó.
Linda was as awkward as a young colt and as prickly as a hedgehog.
Némán letelepedett a damasztpárnákra, fejét a szúrós nád háttámla kerek, párnázott fejrészén nyugtatva.
He settled down silently on the tapestried cushions, and rested his head against the high rounded chair back of prickly rattan.
A láthatatlan ajkak, melyek az övére szorultak egy szúrós vaskarikával voltak átdöfve, s amikor újra lélegzethez jutott, nem húzódott el.
The unseen lips that kissed her were ringed by rough, prickly stubble, but when she could breathe again she did not pull away.

Példamondatok a(z) "szúrós" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianOdajött Peter Mayfair, aki ugyanolyan kopasz és szúrós szemű volt, mint Fielding.
Peter Mayfair now joined them, bald as Fielding, and with the same sharp eyes.
HungarianA tolvaj szúrós nézésében árnyalatnyi félelem lappangott, aztán elmosolyodott.
There was just a trace of fear in the thief's hard stare, and then he was smiling.
HungarianMilyen érzés lesz megölelni valakit, aki ilyen szúrós, vastag pulóvert visel?
What was it like to embrace someone in a sweater that was so thick and rough?
HungarianA tornyon körös-körül mélyen ülő, apró ablakok mint megannyi szúrós tekintetű szem.
The windows around the tower were small and deeply set, like frowning eyes.
HungarianGonzales gyors, szúrós pillantást vetett rá, becsukta a tárcámat, és felém hajította.
The Gonzales gave her a quick darting glance, closed my wallet and tossed it.
HungarianA második látogató egy vézna, szúrós kék szemű, huszonkét éves fiatalember volt.
The second visitor was a thin and watchful blue-eyed man of twenty-two.
HungarianVoorzangler ismét meg akart szólalni, de Hulihán szúrós pillantása elhallgattatta.
Voorzangler opened his mouth to speak again, but Houlihan hushed him with a sharp look.
HungarianArca sápadt és csontos volt, barna szeme szúrós, haja olyan színű, mint a kiaszott fű.
She had a pale, bony face with fierce, tawny eyes, and hair the color of dead grass.
HungarianRyan bontotta a vonalat, és szúrós szemmel a kávéscsészékkel teli tálcára nézett.
Ryan punched the kill but­ton on the phone and looked sourly at the tray of coffee things.
HungarianNeele szúrós pillantást vetett rá, de Percivalnak szemernyi kételye sem volt.
Neele threw a sharp glance at him—but Percival seemed quite sure of his statement.
HungarianA levegőben pernye, megolvadt műanyag és vegyszerek szúrós szaga terjengett.
The smell of soot, burned tics, and other volatile chemicals bit into Mulder's nostrils..:
HungarianRecsegve növekedett tovább, a sarjadó növények szúrós szagát árasztva.
They creaked as they grew, and gave off the pungent smell of all green growing things.
HungarianOlyan jelentőségteljes hangsúllyal mondta, hogy az orvos szúrós szemmel nézett rá.
His tone was so significant that the doctor looked at him sharply.
HungarianKeskeny, kemény álla és szúrós tekintete kérlelhetetlen és konok erőszakosságot tükrözött.
His thin hard jaw and fierce eyes reflected an uncompromising and inflexible toughness.
HungarianA Dzsinn a könyökénél állt, és szúrós pillantásokat vetett a severeemiekre.
The Djinn stood at her elbow and stared daggers at the Corporeals.
HungarianMintha Chris állt volna meg előtte, szúrós szemmel, vádlón nézett rá.
Chris seemed to stand before him, his sad eyes narrowed in accusation.
HungarianA szúrós dolgok, a porló dolgok pedig csontok voltak, emberi csontok!
And the jagged things, the crumbling things, were bones, human bones.
HungarianAzt hittem, ezt már eldöntöttük mondja Dot, és szűrős pillantást vet rám.
I thought we'd already decided this, she says with a hard stare.
HungarianLinda esetlen volt, mint egy fiatal csikó, és szúrós, mint a sündisznó.
Linda was as awkward as a young colt and as prickly as a hedgehog.
HungarianLáttam gyűlölettől izzó, szúrós szemét, amint minden mozdulatunkat figyeli.
I could see his nasty liquid eyes watching every move we made.