magyar-angol fordítás erre a szóra: számottevő

HU

"számottevő" angol fordítás

HU számottevő
volume_up
{melléknév}

Ez a korábbi helyzethez képest számottevő egyszerűsítést jelentett.
This represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Ez számottevő győzelem, és a megújuló energiák haladhatnak tovább útjukon.
This is a considerable victory and renewables will continue.
Ez azonban számottevő erőfeszítést tesz szükségessé az Unió részéről.
This will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.

Példamondatok a(z) "számottevő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarianjelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
HungarianEz számottevő lépést jelent Bosznia-Hercegovina függéstől való eltávolodása irányában.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
HungarianEzen a területen még minden tagállamban számottevő előrelépést kell tenni.
There is still a lot of progress to be made in this area, in all Member States.
HungarianA természetre gyakorolt hatás átfogó elemzésének számottevő jelentőséget tulajdonítunk.
We place great importance on an overall analysis of the impact on nature.
HungarianE kérdést illetően az Önök rendíthetetlen támogatása számottevő jelentőségű lehet!
Your unwavering support in this issue could be of great importance!
HungarianMindez természetesen számottevő beruházást tesz szükségessé, különösen a kutatás terén.
Of course, this will require major investment, particularly in research.
HungarianA népköztársaság területén nincs számottevő külföldi kémtevékenység.
There are no foreign intelligence operations of con­sequence in our country.
HungarianAz időjárás továbbra is hideg volt, és kellemetlen, bár nem esett számottevő mennyiségű hó.
The weather continued cold and unpleasant, though no significant amounts of snow fell.
HungarianA világ egyes más részein e lassú észak-déli terjedés kevésbé volt számottevő.
In certain other parts of the world, slow north-south diffusion was important on a smaller scale.
HungarianA jelentés minden tagállam, köztük Románia számára is, számottevő előnyöket kínál.
This report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
HungarianA Lisszaboni Szerződés számottevő előrelépést hoz az alapvető jogok védelme tekintetében.
The Treaty of Lisbon makes significant advances regarding the protection of fundamental rights.
HungarianA nemzetközi örökbefogadással összefüggésben még mindig számottevő jogi problémák merülnek fel.
In practice, major legal problems still arise in connection with international adoptions.
HungarianTermészetesen ez is igen számottevő szerepet fog játszani a polgárok bizalmának növelésében.
Of course, that will also play a very important part in increasing the confidence of citizens.
HungarianElemeznünk kell a számottevő előrelépés hiányának igazi okait.
We have to analyse the real causes of our lack of ambitious progress.
HungarianÚgy látom, hogy a biztos már aggódik emiatt, ámde ez számottevő demokratikus biztosítékot jelent.
I see the Commissioner is already looking worried, but it is an important democratic safeguard.
HungarianSoros elnökként minden erőnkkel azon vagyunk, hogy számottevő előrehaladást tudjunk elérni e területen.
As the Presidency-in-Office, we will do our utmost to make substantial progress in the field.
HungarianElnök úr, hálás vagyok, hogy ezt a témát ma megvitathatjuk, hiszen számottevő ügyről van szó.
Mr President, I am grateful that we are able to debate this topic today, as it is such an important one.
HungarianEz lesújtó bizonyítéka annak, hogy politikai elitünk számottevő része már megint elbukott.
This provides very gloomy evidence of yet another failure on the part of a major section of our political elite.
HungarianEzzel egyidejűleg megemlíti az ország által az utóbbi időkben tett jelentős erőfeszítéseket és számottevő előrelépést.
It also highlights the efforts made and significant advances achieved in recent times.
HungarianSzavazatommal nem kívánom tagadni azt, hogy Európának a nemzetközi porondon is számottevő szereplővé kell válnia.
By my vote, I certainly did not wish to deny the role that Europe has to play internationally.