magyar-angol fordítás erre a szóra: stafétabotot

HU

"stafétabotot" angol fordítás

Példamondatok a(z) "stafétabotot".

Példamondatok a(z) "stafétabotot" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz elkeseredett görögök átvették a stafétabotot a spanyoloktól.
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
HungarianHa az idősebb Landish orosz kém volt, könnyen meglehet, hogy a fia átvette tőle a stafétabotot.
If Landish Senior worked for the Soviets, maybe Landish Junior continued the job after his father died.
HungarianValójában arról van szó, hogy valamiféle stafétabotot adunk át egymásnak.
We're talking about passing some sort of baton.
HungarianMost átadjuk a stafétabotot a tagállamoknak, és remélem, maximális elkötelezettséget tanúsítanak majd.
Now we pass the baton to the Member States and I hope they will commit themselves to it to the full.
HungarianAz árnyékai kettő volt belőlük lassítás nélkül elhúztak mellette, átadva a stafétabotot a soron következő kollégáknak.
The two surveillance vehicles in visual contact continued past, allowing new ones to close in and stop.
HungarianMa este a távozó Parlament átadja a stafétabotot az új Parlamentnek, amelyet június 4. és 7. között választanak majd meg.
This evening the outgoing Parliament is handing over to the new Parliament, which will be elected from 4 to 7 June.
HungarianMég hat hónapot kell végigharcolni, mondogatta magában, aztán átadja a stafétabotot, aggódjon a világ sorsáért valaki más.
Fight it six more months, he kept telling himself, then give it up and let someone else worry about saving the world.
HungarianDe holnap döntést kell hoznunk itt, az Európai Parlamentben, és azután átadjuk a stafétabotot a tagállamoknak és a Bizottságnak.
However, our decision will be made here in the European Parliament tomorrow, and then it will be up to the Member States and the Commission.
HungarianE kijelentések teljesen egyértelműek és kifejezik a Parlament álláspontját, és most már a Bizottságon a sor, hogy átvegye a stafétabotot.
These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it.
Hungarian(BG) Az Európai Unió soron következő francia elnöksége az európai integrációs folyamat szempontjából kritikus időpontban veszi majd át a stafétabotot.
(BG) The upcoming French Presidency of the European Union comes at a critical time for the European intergration process on the Old Continent.
HungarianÉs ön, főképviselő asszony, nagyon jól átvette az emberi jogi stafétabotot, és a Lisszaboni Szerződés utáni első év végén jól láthatóan otthagyta az ügyön a keze nyomát.
Baroness Ashton, you have taken up the cause of human rights very well and made your mark at the end of this first year after the Treaty of Lisbon.
HungarianNehéz dolog első alkalommal egy olyan elnökség után átvenni a stafétabotot, amely Európa egyik motorjaként erős beágyazottsággal, sokadszorra kormányozza az Unió hajóját.
It is hard to take the reins of power for the first time after a Presidency which, well established as one of the engines of Europe, has already steered the ship of the Union several times.

Más szótárak

Hungarian
  • stafétabotot

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.