magyar-angol fordítás erre a szóra: sodródik

HU

"sodródik" angol fordítás

HU sodródik
volume_up
{ige}

sodródik (és: ösztönöz, vezet, elsodor, hajt)
sodródik (és: lebeg, úszik, száll, forgalomba hoz)
De természetesen elég sok külföldi háztartási munkaerő sodródik ide-oda.
But, of course, there is a good deal of foreign domestic labour floating about.
Mivel egy része az óceánban lebeg, érthető, hogy ha a tengerszint megemelkedik, akkor a jég elválik a tengerfenéktől, széttöredezik és északra sodródik.
Because it's partly floating, you can imagine, is sea level rises a little bit, the ice lifts off the bed, and then it can break off and float north.

Példamondatok a(z) "sodródik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianDe természetesen elég sok külföldi háztartási munkaerő sodródik ide-oda.
But, of course, there is a good deal of foreign domestic labour floating about.
HungarianEgy kultúráról szóló könyv, és amint látják, a kultúra gyors ütemben sodródik körbe-körbe.
It's a book on culture, and, as you can see, culture is rapidly drifting around.
HungarianA férfi látta, hogy a limuzin az ő sávja felé sodródik, és megnyomta a dudáját.
The workman saw the limo drifting into his lane and laid on the born.
HungarianHogy csak egy példát idézzek, azt látjuk, hogy a Nabucco projekt sodródik.
We are seeing the Nabucco project drifting, to cite just one example.
HungarianMa ezeknek csak egy negyedét árulja is el, Európa háborúba sodródik.
Should he reveal but the quarter of them, Europe into war plunged may be.'
HungarianÉs van úgy, Adós Udinász, hogy egy-egy ilyen világ közel sodródik a mi birodalmunkhoz.
And sometimes, Udinaas the Indebted, such a realm drifts close.
HungarianIlyen egyesítő szimbólum nélkül a nép testvérháborúba sodródik.
Without a unifying symbol, people drift into internecine feuds.
HungarianCsak hadd kajtasson utánuk a pasas, háthajó messzire sodródik.
Let the bandit seek them, and inevitably drift farther away.
HungarianDe a sraf nem hull alá, hanem kifelé sodródik a tengerre.
But the sraf isn't falling down, it's moving out toward the sea.
HungarianE sajátosság révén a talajból csakis a homok sodródik ki, és derékszögben lendül bele az áramlásba.
Owing to this peculiarity, only the sand is extracted from the soil, being drawn out at right angles to the flow.
HungarianÉs senki sem lesz az, ha csak sodródik az árral.
But nobody ever gets there by just coasting along.
HungarianDe ha egy tengerész elvész a tengeren, meghal, ha partra sodródik; ezért a helyi szokás előírja, hogy ki kell menteni.
But a sailor lost at sea will die if cast ashore; therefore, local tradition decrees that he must be rescued.
HungarianElhúzta a csíkot, a lány és Genar-Hofoen pedig egy modulban sodródik egynapnyira az Amfiteátrumtól, és sehol sem fogadják be ket.
Anyway, the Frank Exchange Of Views is cannoned to the gunwales and itching for a brawl, apparently.
HungarianMég mindig uralta az az érzés, hogy sodródik egy szakadék felé, de nem tehetett semmit, amivel megállítsa ezt a sodródást.
She still had the feeling that she was hurtling toward a precipice, and she could do nothing to stop her forward rush.
HungarianHank felpuffadt, összeszurkált holtteste ott úszott benne valahol, és csak idő kérdése volt, hogy mikor sodródik partra, hogy valaki rátaláljon.
Hank was out there, cut and dead and bloated with river water, ready to wash ashore where someone would find him.
HungarianTovábbá felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió nem sodródik-e bele az Oroszország és Ukrajna közötti kétoldalú vitákba.
Furthermore, the question arises as to whether the European Union would not risk being drawn into bilateral disputes between Russia and Ukraine.
HungarianEgyszer azt mondta Cale-nek: az ember vagy belekarol a sorsába, és egymás mellett haladnak, vagy lerázza magáról, és sodródik utána.
The Old Owl had once told Cale that a man could either embrace fate and walk beside it, or reject it and get pulled along nevertheless.
HungarianDél felé sodródik.
HungarianE felismerés hiányának következtében a feszültségek csak tovább fognak növekedni, és számos ottani állam csak a még mélyebb szegénység irányába sodródik.
The failure to recognise this means that tensions will simply increase and will plunge a number of those countries a little further into poverty.
HungarianAztán végre rájött, hogy mozgásban van, nem sodródik, mint ahogy először hitte, hanem száguld előre, méghozzá hihetetlen sebességgel.
Then he became aware that he was in motion, not drifting in the blackness as he had first thought, but speeding through it, rocketing at a tremendous, frightening speed.