magyar-angol fordítás erre a szóra: sikerül

HU

"sikerül" angol fordítás

HU sikerül
volume_up
{ige}

1. általános

Ha megmentik őket, vagy sikerül megjavítaniuk a hajójukat, beszélni fognak.
If they are rescued, or manage to repair their ship, they'll talk.
Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Remélem, hogy valakinek sikerül addig eljuttatni a Parlament üzenetét az elnökségnek.
I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Persze, az is előfordulhatott volna, hogy nem sikerül.
It might not have come off, of course - but it did come off.
sikerül (és: halad, boldogul, utazik, eszik)
sikerül (és: jól megy)
sikerül (és: végződik, mos, kimos)
Viszont minden bizonnyal sikerül majd elüldözni vele az alapkezelőket Londonból.
But it will certainly succeed in driving managers away from London.
Hiszem, hogy együtt sikerül majd kidolgoznunk az új költségvetési folyamatot.
I believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Ha ez sikerül, akkor innovációink is sikeresek lesznek.
If we succeed with this, we will succeed with innovations.
to succeed in doing sth
Sőt, még az is megeshet, hogy kiderül, ha sikerül a halottat azonosítani, miszerint teljesen tiszta esetről van szó.
Mind you, it may turn out to be quite straightforward, once the dead man is identified.

2. "fénykép"

Ha a DTC-nek sikerül összekaparnia az adatokat, akkor gyakorlatilag veszteség nélkül kerülünk ki a buliból.
If DTC gets its shit together, we'll come out with most of our ass intact.
It doesn't often come out.
Don't know how it'll come out.'

Példamondatok a(z) "sikerül" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA mai cikkeket a pesszimizmus hatja át: sikerül-e megállapodást elérni vagy nem?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
HungarianViszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
And if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
HungarianRemélem, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatban sikerül előrelépést tennünk.
I hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.
HungarianA Társak készséggel beleegyeztek, bár váltig nem hitték, hogy Argrow-nak sikerül.
The Brethren readily agreed, though they did not believe Argrow could pull it off.
Hungarian- Az ember rátermettebben viselte a kiirát, mint ahogyan az örökösünknek sikerül.
The human Elminster wore the kiira more ably than our heir has yet managed to.
HungarianAz önkéntes intézkedéseknek nem sikerül megvédeni az embereket a dohányfüsttől.
Voluntary arrangements have not succeeded in protecting people from tobacco smoke.
HungarianBüszkék lehetünk, és ha jól sikerül, akkor a Tanács soros elnöksége is az lehet.
We can be proud, and if it turns out well, the Presidency of the Council can be too.
HungarianHa nem sikerül, Arthur élete tönkremegy, és én nem akarom, hogy ez megtörténjék!
If it isn't, then Arthur's whole life will be wrecked, and I won't have that happen.
HungarianNagy színjáték várt még rá, amely ha nem sikerül, elronthatja az egész estéjét.
Ahead lay a major piece of playacting, which, if it failed, would ruin the evening.
HungarianHa némelyek továbbra is bele akarnak rángatni, nem tudom, mennyire sikerül nekik.
If people keep on pushing me into it, I don't know how far they'll carry me.
HungarianEbben megállapodtunk a többi képviselőcsoporttal és remélem, hogy sikerül elfogadni.
This has been agreed with the other groups and I hope that this can be adopted.
HungarianAz esküdtek visszabújtak szobájukba, hátha sikerül magukhoz térniük az izgalomból.
The jurors retreated to their rooms to try and settle their frazzled nerves.
HungarianEmlékezzél a feltételre: addig amíg egyikünknek sikerül, a Próba sikeres lesz.
Remember the conditions: As long as one of us succeeds, the Trial will be a success.
HungarianHa sikerül elkapniuk, visszaviszik magukkal, és rákényszerítik a házasságra.
If they catch him, they're going to drag him back and force him to marry her.'
HungarianTalán minden érdekelt együtt fog működni, és sikerül elérni, amit szeretnénk.
Perhaps all the interested parties will cooperate and we shall indeed get a result.
HungarianLegalábbis addig nem, míg nem sikerül beszélnie néhány áldozat hozzátartozójával.
. . not until shed had a chance to see a few more of the victims families here in L.A.
HungarianRengeteg ügyem volt már, általában sikerül majdnem a céltábla közelébe találnom.
We give this estimate to our client, and this is before we lift a finger.
HungarianHa sikerül kijuttatni őket Amerikába, azt fogják hinni, hogy a paradicsomban vannak.
If we get them to America, they're going to be in hog heaven, Jack thought at once.
HungarianNálunk már működik, és ők is csatlakoznak majd, ha sikerül velük megállapodnunk.
We have that, and they will follow us if we can reach an agreement on it.
HungarianHa ez nem sikerül, az alternatíva természetesen félelmetes kilátásokat tár elénk.
The alternative, if it fails, would, of course, be a frightening prospect.