HU

siess!

volume_up
- De siess - ingerkedett vele a Kalapos -, különben elalszol, mielőtt befejeznéd.
`And be quick about it,' added the Hatter, `or you'll be asleep again before it's done.'
Siess, gyermekem, igyekezzél észretéríteni Maxime-ot.
Quick, my child, and keep Maxime in order in future.
Ne siess annyira igazságnak elfogadni azt, ami csak véletlen.
Do not be so quick to accept as truth what is only conjecture.

Példamondatok a(z) "siess!" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- De siess - ingerkedett vele a Kalapos -, különben elalszol, mielőtt befejeznéd.
`And be quick about it,' added the Hatter, `or you'll be asleep again before it's done.'
HungarianDe most már siess, az unokám biztosan türelmetlenül vár, én pedig elfáradtam!
Run along now, child, my grandson must be waiting and I'm feeling tired.
HungarianHa ELTÖRIK: Könyörgök, siess vissza a szobádba, mielőtt... valami nyomot hagysz...
Please, you have to go back to your room before you leave something .
Hungarian- Most pedig siess a legközelebbi levélíróhoz a bazárban, és mondd meg neki, hogy jöjjön ide!
'And now, go to the nearest letter-writer in the bazar and tell him to come here.
HungarianÉs most siess, mielőtt a papa fülönfog bennünket és kitalál nekünk valami átkozott munkát.
Now hurry up, before Pa catches both of us and puts us to doing something obnoxious.
HungarianSiess már, te félkegyelmű! kiáltott vissza a fiának, aki a lépcsősor tetején tétovázott.
' 'Hurry, you imbecile!'' he shouted to his son, who hesitated at the top of the steps.
HungarianÚjabb klasszikus példája a katonai szokásoknak; siess, és várj".
Another classic example of the military's standard hurry up and wait procedures.
Hungarian- Kérlek siess, és ha úgy jön ki a lépés, érdeklődj a Szent Grál után!
Be quick, if you please; and if chance allows, ask after the Holy Grail.
HungarianIgyekezz odaérni, amilyen gyorsan csak tudsz, de ne siess, nehogy fölhívd magadra a figyelmet!
Get there as fast as you can, but don't move so fast you attract attention.
HungarianAzt üzeni, hogy a lehető legnagyobb sebességgel siess Cimmurába.
He instructs you to proceed directly to Cimmura with all possible speed.
HungarianÍgy hát azt tanácsolom, siess hozzá, s juttasd eszébe, nehogy elfeledkezzék hűséges szolgálataidról.
I should advise you to go quickly and remind him, lest he forget your faithful service.'
HungarianSiess, segíts rajta, légy jó hozzá, még jobban foglak szeretni, ha ugyan ez lehetséges.
Quick, do something, Delphine; be kind to her, and I will love you even better, if that were possible.
Hungarian- Ó, drága Eliza, siess, gyere le az ebédlőbe... ilyet még sosem láttál!
Oh, my dear Eliza! pray make haste and come into the dining-room, for there is such a sight to be seen!
HungarianAkkor siess vágta rá az ezüsthajú tünde merev arckifejezéssel.
Just hurry up, the silver-haired elf snapped, his expression stony.
HungarianHa rábírunk, hogy előbb Lord Asrielhez siess, legalább...
If we could persuade you to come to Lord Asriel first, then at least--
HungarianMondtam, hogy siess! fogadott Caligula, türelmetlen, rekedtes hangon.
I told you to hurry, He didn't look ill, only unhealthy.
HungarianMost pedig gyere, siess, mielőtt más teremtmények is megtalálnak minket.
Now come, hurry away, before other creatures find us.
HungarianNe siess annyira igazságnak elfogadni azt, ami csak véletlen.
Do not be so quick to accept as truth what is only conjecture.
Hungarian. - (a kopogás folytatódik) - Siess bébi.
I'll be right back. - (knocking continues) - Hurry up, baby.
Hungarian, és Siess!, suttogta jó néhányszor.
`Steady, Louis,' and `Hurry,' he whispered to me a number of times.