HU

sebesen {határozószó}

volume_up
Manx a torkának ugrott, sebesen, hangtalanul, tátott pofával, kimeresztett karmokkal.
Then Manx was springing for his throat, quick and silent, jaws gaping wide, clawed hands. reaching.
Mark átsietett a csatatéren, majd sebesen távozott.
He walked through the carnage, and made a quick exit.
Olyan könnyedén és kecsesen mozgott, mint a legjobb elf vadász: ruganyosan, sebesen, zajtalanul.
It moved with the ease and grace of the best Elven Hunter-smooth, fluid, quick, and noiseless.
sebesen (és: gyorsan)
A sebesen közelítő léptek zaja a küszöbönálló összecsapásra figyelmeztette Christ.
The rapidly approaching footfalls warned of imminent contact.
Egyenesen és feszülten ült, vékony nyakán sebesen lüktetett egy ér.
Paul sat tight and upright, a pulse beating rapidly in his scrawny throat.
Az életrajzában semmi sem utal rá, miért haladt előre ilyen sebesen.
There's nothing in his biography to indicate why he was promoted so rapidly.
Sebesen száguldott körbe-körbe, akár egy órási aranykerék, melynek a világítótorony a tengelye.
It was moving speedily overhead, like an immense golden wheel with the tower in which she stood as its axis.
Csak a közlekedés robajlott a sebesen és harciasan törtető autó körül.
Only the sounds of traffic around them as the car moved speedily and belligerently ahead.
* * * Az áramlat segítette őket, sebesen haladtak Ezegyszer szigete felé.
The current was on their side; it carried them swiftly toward the island of the Nonce.
Bremen sebesen, eltökélten haladt az élen, korát meghazudtolóan ruganyos lépésekkel.
Bremen led them swiftly, steadily on, the pace belying his age and challenging theirs.
Olyan sebesen szállt, mintha húzná vagy tolná valami.
He moved so swiftly it was as if something propelled him or thrust him upwards.

Példamondatok a(z) "sebesen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA farád sebesen futott, a kanyarban kissé bedőlt, s már-már elsuhant mellettük.
The Faraed was a blur, plunging round the bend in the trail then flashing past.
HungarianCsak egy utasítás a gépésznek, és messze elmaradnak, bármilyen sebesen haladnak is!
With a few turns of her engine, the Terror would dart beyond their cannon shots!
HungarianAmikor a gnómok rárontanak, olyan sebesen loholunk át a nyílt terepen, ahogy lehet!
When the Gnomes rush him, we move across the open space as quickly as possible.
HungarianKésőbb is jöttek apró látomások, olyan sebesen, mint a villanófények lobogása.
Afterwards little visions of him came so fast they were like the pop of flashbulbs.
HungarianÉs most, miközben Chris döbbenten figyelt, sebesen váltakoztak az arcok és a hangok:
And now faces and voices, as Chris watched stunned, interchanged with rapidity:
HungarianAckroyd sebesen.
'I could only tell this to you, dear Doctor Sheppard,' said Mrs Ackroyd rapidly.
HungarianFeketemágia oly sebesen és oly nesztelenül hagyta el a szentélyt, amennyire csak tudta.
Darkspells of Thay departed the sanctum as hastily and stealthily as he knew how.
HungarianEgy férfi száll ki sebesen az autójából, bevágja az ajtót, és elindul egyenesen felém.
A man is quickly getting out of his car, slamming the door, coming straight for me.
HungarianA fénycsóva sebesen körbejárt, sehogy se tudtam elég gyorsan elkapni előle a bokámat.
The beam swept, and there was no way I could get my ankles out of it quickly enough.
HungarianBremen sebesen, eltökélten haladt az élen, korát meghazudtolóan ruganyos lépésekkel.
Bremen led them swiftly, steadily on, the pace belying his age and challenging theirs.
HungarianMost azt látta, hogy Will keze sebesen jár a levegőben, és az ablak becsukódik.
She saw Will reach the spot and move his hands deftly in the air, and the window vanished.
HungarianBemásztunk egy csónakba, sebesen eveztünk kifelé a kikötőből a heves hullámzásban.
We had climbed into a boat, and we were rowed out fast over the choppy waters of the bay.
HungarianLázasan fejtette le a húst a csontról, sebesen mozgó állkapcsán tajték csorgott végig.
Curds of foam flew from the stray's jaws as it worked, shaking the meat off the bone.
HungarianLehajolt, felkapta Elait, és ráugrott a sáv sebesen futó belső áramlására.
He stooped, picked up Elai and ran to the swift central flow of the strip.
HungarianMindig utoléri az embert, bújjon bárhová, meneküljön bármilyen sebesen.
It ever arrives, defiant of every hiding place, of every frantic attempt to escape.
HungarianA rövid villanásban mindketten láttuk a sebesen sikló ibolyás-zöldes micsodát.
In the brief flare we both saw the rapid flicking of violet and green.
HungarianEgy óriási robaj ébresztett arra, hogy sebesen csúszva közeledik felém a halál.
A juggernaut rumble alerted me to the fast approach of sliding death.
Hungarian* * * Az áramlat segítette őket, sebesen haladtak Ezegyszer szigete felé.
The current was on their side; it carried them swiftly toward the island of the Nonce.
HungarianCorbell idejének nagy részét az Anyaméhben töltötte, a sebesen pörgő lemezt figyelte.
Corbell spent most of his time in the Womb Room, watching the accretion disk swirl past.
HungarianA léghajó sebesen ereszkedett a közvetlenül alattuk elterülő lejtő felé.
The zeppelin was descending fast, making for the slope directly below them.