magyar-angol fordítás erre a szóra: süvít

HU

"süvít" angol fordítás

HU süvít
volume_up
{ige}

Példamondatok a(z) "süvít" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMegint zaj szűrődött be a folyosóról, mint amikor a szél egy kis lyukon át süvít.
There was another noise in the hall, a whine like wind through a tiny aperture.
HungarianDe jaj, süvít a szél odakünn, korcsolyázik a tetőn, fekete ereszcsatornákon!
But oh the wind outside, screaming over the roof and skating down black gutters!
HungarianAkárhogy is, az Ítélet Napja teljes sebességgel süvít az Esperi felé.
For what it's worth, the Killing Time is making all speed for Esperi.
HungarianAz a szélvihar, amely most is itt süvít a Birodalom ágai között.
The storm blast whistles through the branches of the Empire even now.
HungarianBármi történik, ő mint Isten nyila, feltartóztathatatlanul süvít a gyermek felé, és lesújtja.
Whatever happens to anyone else, he will make his way like the arrow of God, straight to the child, and strike her down.
HungarianHallotta, hogyan süvít a mechanika, amint lecsapódnak a terelőlemezek és felfigyelt a csökkenőben lévő gépzajra is.
He heard the mechanical whine as the flaps went down and noted the reduced engine 354 TOM CLANCY noise.
HungarianA többieket félbe-negyedbe nyeste a süvít sodronykötél-kasza, vérpermetfelhs darabjaik lomhán hullottak a hóba.
Most of the rest were cut neatly in half by the scything hawser, falling slowly to the snow in bloody sprays.
HungarianFöldrajzi szempontból jelentéktelen szigetecske, a homokos talajt finom szálú, éles szélű fűszálak borítják, a szél mindig süvít.
It is geographically an uneventful island; the earth sandy and covered with fine, sharp-edged grass, the wind always howling.
HungarianÚgy nézel, mint aki felett ciklon süvít!
HungarianÁgyúlövedék süvít el felettünk.
HungarianOdakinn leselkedik hallom a nagymama suttogását, ahogy a szél süvít a kéményben, s a tűzhely ócska vasrácsai körül neszez.
He's out there, I can bear the grandmother whispering as the wind whistles down the chimney pipe and snuffles around the old pot lid crammed in the stove hole.
Hungarian[parázsló ördögi pillantás, körbefordul, majd ismét beveti magát a sötét árkádok közé, és kétségbeesett hullócsillagkánt süvít végig az emlékképek között...]
Not yet. [smoldering diabolic glare, whirl about, plunge into vaulted darkness once more, scattering images like forlorn stars...]