HU

-re {járulékszó}

volume_up
Mikorra szándékoznak bevezetni ezt a nagy, deregulált piacot, 2010-re vagy 2015-re?
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
2004-re, a csatlakozás pillanatára Magyarország a szükséges joganyagot implementálta.
Hungary implemented the necessary legislation by 2004, the time of the accession.
2014-re energetikai téren szeretnénk valódi belső piacot kialakítani.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.
EN

re-enactment {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "-re" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKissé bosszantotta, hogy ez a kijelentés a legkisebb hatást se tette Battle-re.
He was a little annoyed at the absolutely unruffled calm preserved by the other.
Hungariankiáltotta fejét hátravetve a lány, és diadalmasan Lestrade-re nézett.
There, now! she cried, throwing back her head and looking defiantly at Lestrade.
HungarianA juhhústermelés 2015-re 10%-kal csökkenni fog, ha csak nem teszünk valamit most.
Sheepmeat production will fall 10% by the year 2015 unless something is done now.
HungarianIlyen módon 2012-re legfeljebb 120 g/km CO2-kibocsátás kell, hogy megvalósuljon.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
HungarianEzt fedezte fel Jamie Zawinski, átdolgozta C-re, ebből lett a mostani verzió.
That clone was discovered by Jamie Zawinski, and ported to C for inclusion here.
HungarianTom Spade-re bámult, kétkedőn csóválta fejét, és visszahúzta lábát a kerítésről.
Tom, still looking at Spade, nodded doubtfully and withdrew his leg over the fence.
HungarianVisszautasítom, de egyetlen lehetőségem marad: nyilvánossá re hozni a történetet.
I refuse to cave in, but my only option is to go public with the story myself.
HungarianPierce-re néz, nyilvánvalóan most neki kell előállnia egy kifogással.
Drummond looks at T. Pierce, and it's obvious that the next excuse belongs to him.
HungarianMa már világos, hogy Európa nem lesz 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága.
It is clear that in 2010 Europe will not be the world's most competitive economy.
HungarianMeg fogjuk oldani magunk az euróövezeti nehézségeket, így nincs szükség az IMF-re.
We will solve the problems in the euro area ourselves, so we do not need the IMF.
HungarianWebernek egy Walther WA 2000-re volt, 0.300-as Winchester Magnum töltényekkel.
Weber had a Walther WA2000, chambered for the .300 Winchester Magnum cartridge.
HungarianBrigid O'Shaughnessy hirtelen felegyenesedett, és meglepetten bámult Spade-re.
Brigid O'Shaughnessy sat up straight and looked at Spade with surprised blue eyes.
HungarianÚgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
So we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
HungarianA Bizottság előterjesztése a maximum 120 g/km-os CO2 kibocsátást veti fel, 2012-re.
The Commission proposal suggests a maximum emission of 120 g/km of CO2 in 2012.
HungarianAmint az utolsó szó elhagyta a torkát, egy gepárd gyorsaságával ugrott rá Cale-re.
With that, she leaped at him, quick as a viper, and knocked him to the ground.
HungarianVoyles Tarrance-re mutatott és bementek a bárként használt kisebb helyiségbe.
Voyles pointed at Tarrance, and they stepped into a small room used as the bar.
HungarianAz ügyvéd rosszalló pillantást vetett Michael Shane-re, a szikár, szőke szépfiúra.
He looked disapprovingly at Michael Shane with his fair hair and his haggard charm.
HungarianMorgause fürgén elrakta volna az orsót, de megtorpant, s ismét Igraine-re meredt.
Morgause put away the spindle with alacrity, but paused to stare at Igraine.
HungarianAz éves bontásra irányuló javaslat 2010-re 75 millió eurós összeget irányoz elő.
The proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
HungarianA Parlament azt mondta, hogy a tárgyalásokat legkésőbb 2009-re be kell fejezni.
Parliament said that negotiations should be completed by 2009 at the latest.