HU

országút {főnév}

volume_up
országút (és: főútvonal)
országút
országút
Országút csak 1952-ben épült, abban az évben, amikor megszereztem a gyógyszerészdiplomát.
A road wasn't put through until 1952, the year I graduated from pharmacy school.
Van egy poros út a domb másik oldalán, és egy országút is hat kilométerre innen.
There's a dirt road just the other side of this hill, and a paved highway four miles back.
A társaság egy lejtőn haladva egy útra jutott, ami olyan egyenes volt, mint egy országút.
The party came down from one slope onto a road which was smooth as a highway.

Példamondatok a(z) "országút" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA minszki országút mentén álló magányos házikóhoz csak négy embert küldtek.
There were only four men sent to the lonely cottage out along the Minsk Highway.
HungarianOrszágút csak 1952-ben épült, abban az évben, amikor megszereztem a gyógyszerészdiplomát.
A road wasn't put through until 1952, the year I graduated from pharmacy school.
HungarianAz országút mindkét oldalán kocsik parkoltak a megszokott, mindkét nembeli dögmadarakkal.
Cars were parked on both sides of the highway, the usual ghouls, of both sexes.
HungarianVan egy poros út a domb másik oldalán, és egy országút is hat kilométerre innen.
There's a dirt road just the other side of this hill, and a paved highway four miles back.
HungarianElőrehajolt, hogy megnézze a 95-ÖS ORSZÁGÚT, DÉLI SÁV feliratú nagy zöld táblát.
He leaned forward to look at the big green sign reading 95 SOUTHBOUND.
HungarianA társaság egy lejtőn haladva egy útra jutott, ami olyan egyenes volt, mint egy országút.
The party came down from one slope onto a road which was smooth as a highway.
HungarianDél felé, a parti országút fölötti meredélyen, Bay City strandváros terült el.
To the south the beach town of Bay City was spread out on a bluff above the coast highway.
HungarianRáadásul ez nem is a királyi országút, csak hallgatólagosan megtűrt átjáróhely.
Besides, this is not the king's highway; 'tis a way upon sufferance.
HungarianA következő év áprilisától felkerültem az Állami Országút Bizottság értesítési listájára.
By April of the following year I was on the State Highway Commission's mailing list.
HungarianA park mögött, az egyenletes fehér takaró alatt eltűnt az országút.
Beyond the grounds the highway had disappeared under an even blanket of white.
HungarianAz illetőre hat napja bukkantak rá a minszki országút menti erdőben.
The man had lain for about six days undiscovered in the woods near the Minsk Highway.
HungarianA szögletes Sno-Cat tovább gördült az országút felé, vakító fényoszlopokat tolva maga előtt.
The Sno-Cat rolled toward the Interstate, a capsule preceded by the glare of its lights.
HungarianBarry néven emlegetem, mintha csak vén volna, akár az országút.
I keep calling Fred T. Barry 'Mr Barry', as though he were older than God.
Hungarian- Azon a találkozón hozakodott vele elő, amelyet az Országút hátsó helyiségébe hívott össze.
'He brought it up at that meeting he called, the one in the back room at The Country Way.
HungarianNem volt szélesebb, mint a záróvonal az országút közepén.
It looked no thicker than the white stripe painted down the center of the highway.
HungarianSzürke elindította Jonesyt, hogy kapaszkodjon föl az országút padkájára.
Mr Gray set Jonesy to climbing up the turnpike embankment.
HungarianParsham bácsi megmutatta, merre vághatunk át a leggyorsabban a hardwicki országút felé, de nem érdekelt.
Uncle Parsham showed us the short cut to the Hardwick road, but I didn't care.
HungarianA műhely Castle Rock nyugati peremén, a 11-es országút mentén volt.
His shop was on the western outskirts of Castle Rock, on Route 11.
HungarianSaul türelmetlenül várta, hogy az autó eltűnjön a fák között, a völgyet kettészelő országút irányában.
Unsettled, he watched till her car disappeared in the trees, heading toward the valley road.
HungarianAnnyi maradt belőle, hogy Jonesy vezethesse tovább a hójárót az országút felé.
And Jonesy, carried helplessly forward on whatever mission this thing had, took slender comfort from two things.