magyar-angol fordítás erre a szóra: olyan

HU

"olyan" angol fordítás

EN
EN
EN
EN
HU

olyan {határozószó}

volume_up
A családom tradicionálisan érdeklődik az olyan dolgok iránt, mint például
My family has a traditional interest in such matters as-
Tudja, ez a Sinter pontosan olyan rettenetes fickó, mint...
You see, this Sinter is every bit as terrible a human being as— A warning frown.
Nem csoda, hogy olyan könnyen engedett el világ körüli útra, hogy megkeressem!
No wonder ie w'as so willing to send me off around the world looking for it!

Példamondatok a(z) "olyan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMég ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
Even when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
HungarianMindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
All had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
HungarianNem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
We do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Hungarian- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
HungarianÉs Nedét, aki olyan sápadtnak és elveszettnek tűnt a túlméretezett volán mögött.
And sight of Ned, looking so white and lost behind the oversized steering wheel.
HungarianA világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
The world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
HungarianAz emberek elől elrejtőzhettek, de a sólymokat nem olyan egyszerű dolog becsapni.
Hide from the men they might, but concealment from the hawks was another matter.
HungarianAz olyan emberek, mint Meredith Blake, határozottan szeretik felidézni a múltat.
To men such as Meredith Blake the reliving of the past has a definite attraction.
Hungarian- Drága Sollace-om, mi olyan sürgős, hogy egy fontos megbeszélés közepén zavarsz?
My dear Sollace, what is so urgent as to bring you here during my consultations?
HungarianA gondolat mégis olyan erővel nyilallt ki belőle, hogy még ő maga is megdöbbent.
Still the thought arrowed out of him with a force he never would have believed.
HungarianA hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
It was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
HungarianA ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
The house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
HungarianHelytelenítem, hogy a fiatalabb generáció olyan meggondolatlan a címek dolgában.
I deplore the carelessness of the younger generations in this matter of titles.
HungarianOlyan gyönyörű dolgai voltak, például hosszú, csipkés hálóingei, fehér flanelből.
She had such beautifully made things - long white flannel gowns trimmed in lace.
Hungarian- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
For a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
HungarianMég sose láttam olyan kedves és megható lényeket, mint azok az apró sinkoránok.
I have never seen anything as tender and endearing as these little mastiff pups.
HungarianOlyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
It was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
HungarianOlyan ez, mint az imént az Earl of Dartmouth által Karas úrnak szegezett kérdés.
It was like the question addressed to Mr Karas just now by the Earl of Dartmouth.
HungarianÁltalában itt szállásoltak el olyan külföldieket, akiket a CIA meg akart védeni.
It was the usual place to quarter a foreign national the CIA wanted to protect.
HungarianGigászi méretétől eltekintve többé-kevésbé olyan volt, mint egy közönséges moly.
Apart from its gargantuan size, it was close in appearance to a commonplace moth.