HU

nyílt {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "nyílt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA nyílt országúton Dolan sofőrje az óránkénti hatvan-hatvanöt mérföldet tartotta.
On the open highway, Dolan's driver kept it pegged between sixty and sixty-five.
Hungarian59 nappal az utolsó naplóbejegyzés óta 4.500 mérföldet utazott a nyílt óceánon.
59 days after the last log entry, it had traveled 4500 miles across the ocean...
HungarianAz ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.
The doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
HungarianPislogott, mintha magához térne, majd nyílt gyanakvással mérte végig Udinászt.
He blinked, as if recovering himself, then regarded Udinaas with open suspicion.
HungarianBoo és én kb. százötven métert haladtunk előre, amikor jobbról újabb folyosó nyílt.
Boo and I had gone two hundred feet when another passageway opened on the right.
HungarianCuki fáradtan, de boldogan fordított hátat a szigetnek, és kémlelte a nyílt óceánt.
Exhausted but happy, Candy turned her back on the island and faced the open sea.
HungarianDe Toshio nagyon jól tudta, hogy Darttal együtt végük, ha nyílt terepen érik őket.
But Toshio knew they'd be deadly if they ever caught him and Charlie in the open.
HungarianMondja meg, és számíthat a támogatásunkra, ha nyílt és átlátható velünk szemben.
Tell us, and you will find support from us if you are transparent and open with us.
HungarianAmiért ilyen egyenes vagy, és nyílt vagy felém, azt hiszem úgy foglak hívni...
Because of your directness and opening right up to me, I think I'll call you...
HungarianBal felé nyílt a szűk hall, a hálóban vagy a dolgozószobában egy villany égett.
To his left, back through a narrow hall, a lamp was on in a bedroom or study.
HungarianA fattyú tátott szájjal, tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve meredt unokatestvérére.
Lycheas gaped at his cousin, his mouth open and his eyes bulging in astonishment.
HungarianFiatalabb testvére talán kitévedt a nyílt víz alá, és lelőtte valaki fentről?
Had his younger brother strayed into the open and been blasted by a walker above?
HungarianSőt, némelyik a nyílt színen zajlik. De ezek a bizottságon kívüli megállapodások...
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
HungarianKeresztülvágott a nyílt területen, némán, ahogy a felhő száguld a szélsöpörte égen.
He crossed the open ground, as silent as a cloud scudding across a windswept sky.
HungarianAmikor a gnómok rárontanak, olyan sebesen loholunk át a nyílt terepen, ahogy lehet!
When the Gnomes rush him, we move across the open space as quickly as possible.
HungarianA századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
The captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
HungarianA termináljával csinált egy-két képet a kilátásról, ami a kis tisztásról nyílt.
He used the terminal to take a few photographs of the view from the little clearing.
HungarianA hajó, miután szertartásosan ellökték a mólótól, megindult a nyílt víz felé.
With great ceremony, the dive boat pushed from the pier and headed for open water.
HungarianMindazonáltal nem szemlélhetjük tágra nyílt szemmel, naivan ezeket az eseményeket.
Nevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
HungarianEzt követően nyílt és széleskörű vitát kell kezdeményeznie Pakisztán jövőjéről.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.