HU nehézkes
volume_up
{főnév}

Példamondatok a(z) "nehézkes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA körülötte álló vaskos, nehézkes lényekről pedig azonnal tudta, hogy törpék.
Around them were the squat, heavyset figures of men Shea instantly knew to be Dwarfs.
HungarianCooney megfordult, és nehézkes léptekkel a rendőrkocsi másik oldalára vánszorgott.
Cooney turned and moved heavily away to the other side of the police car.
HungarianSokáig vizsgálgattam a levelet, amely arra vallott, hogy írójának nehézkes a keze.
As for myself, I studied carefully every phrase of the defiant document.
HungarianMintegy 200 ügy - úgy, mint azelőtt - India nehézkes bírósági rendszerén akadt fenn.
Around 200 cases are still caught up in India's sluggish judicial system.
HungarianÓtata ágya nagy, nehézkes, mennyezetes darab te is láttad , a legrégibb ágy a házban.
His bed is a big heavy four-poster -- you saw it -- it's one of the oldest in the house.
HungarianHaiman a falhoz tapadt, amíg eldübörögtek mellette a nehézkes halandók.
Khayman slipped back against the wall as the clumsy humans hurtled past him.
HungarianWendy látta, hogy nehézkes, rovar formájú alakok emelkednek dongva a levegőbe.
Wendy saw lumbering, insectile forms rise into the air, droning.
HungarianTőlük kétszáz méterre az északi hadsereg nehézkes robajjal megállt.
The Northland army was within two hundred yards when it rumbled to a halt.
HungarianA CIA egykor használta őket, de nehézkes kezelésük miatt kimentek a divatból.
CIA had used them once upon a time, but their cumbersome nature had caused them to be discarded.
HungarianEddigi nehézkes támolygásának nyoma sem maradt, mintha csak megtévesztő színészkedés lett volna.
The awkward stagger was gone now. as if it had been nothing but a sly act all along.
HungarianNesztelenül leemelt magának egy nehézkes dárdát, és csatlakozott Hendelhez.
Noiselessly, he retrieved one unwieldy lance and rejoined Hendel.
HungarianNéha olyan nehézkes volt az egész, mintha bútort szállítanának.
Sometimes the whole thing was as cumbersome as moving furniture, I tell you.
HungarianA kezével nem érzett semmit, arca zsibbadt volt, teste nehézkes.
There was no sensation in her hands whatsoever: her face was numb; her body sluggish.
HungarianA nagy, nehézkes motorjacht lassan, de kitartóan törtetett az elmosódó szemhatár felé.
The great heavy cruiser moved slowly but steadily forward, pushing back the indistinct horizon.
HungarianÜgyetlenül kibotladozott az ajtón, majdnem az angol karjaiba, aki nehézkes urdu nyelven leszidta.
He blundered out almost into the Englishman's arms, and was bad- worded in clumsy Urdu.
HungarianA helyzet az, hogy az EU-nak a pénzügyi válságra adott reagálása nehézkes és minimalista volt.
The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
HungarianDe még így is tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb embernek nincs türelme a nehézkes beszédemhez.
Even then, I'm aware that most people have little patience for my speaking difficulties.
HungarianVállalkozási környezetünk szervezése nehézkes és megkövült.
The organisation of our business environment is cumbersome and fossilised.
HungarianNem gondolod, hogy így kicsit nehézkes láncfűrészes bűntetteket végrehajtani?
Don't you think that would get in the way of doing a lot of grisly work with chain saws and power tools?'
HungarianAkkoriban az emberek nem állatokon utaztak, és a szállítást sem nehézkes szekereken végezték.
Folk didn't ride on beasts in those days, or drive clumsy wagons.