magyar-angol fordítás erre a szóra: nagydarab

HU

"nagydarab" angol fordítás

HU nagydarab
volume_up
{melléknév}

nagydarab (és: izmos, termetes)
Hirtelen egy nagydarab, egyenruhás testőr hideg vigyorával találta szembe magát.
Whirling, he found himself looking into the cold grin of a burly bodyguard in livery.
Egy nagydarab szerzetes és segítői vittek a San Marco kolostorba.
I was carried by a burly monk and his assistants into the monastery of San Marco.
A kapitány nagydarab, nagy szakállú ember volt, nagyokat és öblöseket hahotázott.
The Captain, was a burly fellow with a heavy beard and a laugh that rang deep and hollow.
nagydarab (és: nehézkes)
Balinor már azt várta, hogy kinyitja, amikor a nagydarab ifjú megállt és ránézett.
Balinor thought he was about to open it, when the hulking youth paused and looked back at him.
Fürge, izgága ifjoncból görnyedt, nagydarab szörnyeteggé vált.
From a lithe, supple youth, he had become something hulking, bestial.
Egy őr az ebédlő ajtajában, nagydarab, nagyfenekű, sötét alak.
A guard in the door to the dining room, a dark hulking figure, with broad hips.
nagydarab (és: izmos, húsos, tagbaszakadt, erőteljes)
A nagydarab ember, akinek kalácsképe van, és elragadó porcelánkék szeme.
The beefy man with the heavy jowls and the prettiest china blue eyes.
Egy kalácsképű, nagydarab, szőke ember palarkis csokrot helyezett el a távoli koporsó mellett.
A big blond beefy man with soft jowls set down a gorgeous little bouquet very near the distant coffin.
nagydarab (és: nehézkes)
nagydarab
Épp egy nagydarab, megégett orkot keresünk.
Looking good for a hunk of dead, burned orkflesh.
Leszámítva a nőt, aki nem akar beszélni, és Michaelt, a nagydarab kelta bűbájt Rowan mellett.
Only the woman who won't talk, and Michael, the big hunk of Celtic muscle and charm standing beside Rowan.
He was a very fine hunk of man.
nagydarab (és: tagbaszakadt, héjas, rekedt, hüvelyes)
Aztán egy rendőrorvos; nagyon fiatal és nagydarab, vörös borostával a nyakán.
There was a medical examiner, very young and husky, with red bristles on his neck.
The husky lieutenant coughed.

Példamondatok a(z) "nagydarab" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianÉrezte, hogy a nagydarab dahli képes valamire, amiről eddig említést sem tett.
There was something about his abilities that the big Dahlite was not telling her.
HungarianAz a nagydarab ember leütné a maga fejét, ha egy rossz szót szólna Mildredről.
The big boob would tear your head off right now, if you said anything against her.
HungarianEz még jobban megzavarta, tett egy lépést hátra a kávét kínáló nagydarab férfi felé.
It only confused him, and he took a step aft toward the large man with the cup.
HungarianA nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
The large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
HungarianOso bármilyen nagydarab is, könnyedén mozog, sokkal fürgébb, mint Ding várta volna.
Bulky as Osowas, he moved lightly on his feet, far more so than Ding had expected.
HungarianElég nagydarab alak, barna öltönyt visel és sötét zsirardi kalapot, vidám szalaggal.
Rather heavy set, wearing a brown suit and a dark pork pie hat with a gay band.
HungarianAztán hirtelen felpillantott nagydarab barátjára, és felcsillant a tekintette:
But suddenly she glanced up at her large friend, her little eyes twinkling.
HungarianKlia összerezzent, sarkon fordult, és a nagydarab férfi nyomában kilépett az ajtón,
Brann touched her shoulder, and she jerked, then followed the big man outside.
HungarianDe valami történt ebben a nagydarab, lassú mozgású norvégban, ami őőt is meglepte.
But something was happening inside the big, slow-moving Norwegian that surprised him.
HungarianS ugyan mit tehetek, egymagam, ezek közt a nagydarab emberek közt, ha ébren maradok?
And what can I do, if I do keep awake, me all alone, and all these great Men about?
HungarianWinterspoon nagydarab, álmatag férfi volt, arcán jóságos kifejezés honolt.
Mr Winterspoon was a large, dreamy-looking man with a benignant expression.
HungarianÍrja le nekem azt a nagydarab, pisztolyos férfit... tudja, aki miatt telefonált.
Describe the big man to me--the one that had a gun and made you call up.
HungarianSam elvesztette a tiszta rálátást, amikor a nagydarab férfi Glover elé lépett.
Sam lost his clear shot as the big acolyte stepped between him and Glover.
HungarianRendőrfőnökünk nagydarab ember, de megjelenése cseppet sem sugall fenyegetést.
Our chief of police is a big man, but he isn't threatening in appear-ance.
HungarianTúlságosan nagydarab lány volt ahhoz, hogy fölényes vagy szemérmes lehessen.
She was much too big a girl, there was much too much of her, for smugness or coyness.
HungarianÖtvennyolc éves, nagydarab ember volt, kidomborodó mellkassal és hatalmas pocakkal.
He was a heavy man of fifty-eight, with a thick chest and ponderous belly.
HungarianA nagydarab fickó esetlenül a földre kushadt, és egy közeli fa fedezékébe húzódott.
The big man dropped awkwardly to the ground, scrambling for cover behind a nearby tree.
HungarianMire a nagydarab férfi megjelent az ajtóban, már mindnyájan feléje fordulva vártak.
They were all staring at the doorway when the obese man reached the arch.
HungarianChris hunyorogva pillantott a nagydarab férfi képére, azután megnézte az aláírást Babe Ruth.
Chris squinted at the heavy man in the picutre, then down at the name-Babe Ruth.
HungarianNagydarab ember volt, magasabb a száznyolcvanöt centis Jonesynál, széltében is meghaladta.
He was a big man, taller than Jonesy, who stood six-two, and broader, as well.