HU növel
volume_up
{ige}

növel
volume_up
to aggravate {i.} [elav.]
növel (és: nyújt, kibővít, , terjed)
Mi jutott eszembe, hogy valaha is leadtam magam egy ilyen piti nővel, mint te.
What did I ever think of to put in with a chippy like you?
Az ember akárhányszor vétkezhet is egy terméketlenített nővel, és nem kockáztatja, hogy a fia szeretője kivájja a szemét.
You can indulge in any number of pleasant vices with a freemartin and run no risks of having your eyes put out by your son's mistress.
Kiderült, hogy fűzi a Nunheim nőjét, és az haragszik magára, és Veréb eléggé bepiált ahhoz, hogy azt higgye: ha magát orrba veri, a nővel is egyenesbe jut.
It figures out that he was making a play for that girl of Nunheim's and she was sore at you and he was just drunk enough to think he could put himself in solid with her by taking a poke at you.

Példamondatok a(z) "növel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianTudom, így volt Igraine-nel, így volt velem, s azt hiszem, így van minden nővel.
I know it was so with Igraine, it was so with me, I suppose it is so with every woman.
HungarianHogy jövök ahhoz, hogy egy nálam tíz évvel fiatalabb nővel akarok viszonyt kezdeni?
How come I want to get involved with a woman who's ten years younger than me?
HungarianBevallom, eszembe se jutott, hogy nővel hozzak kapcsolatba egy ilyenfajta bűntettet.
Well, I confess it never occurred to me to connect a woman with this type of crime.
HungarianAz anyjával meg néhány nővel szokott beszélni, semmi olyan, ami szót érdemelne.
He talks to his mother and a couple of gals, but nothing worth reporting.
HungarianTorqual lépett a terembe, nyomában egy karcsú, sötét hajú, feltűnő szépségű nővel.
Torqual came into the hail, followed by a slender dark-haired woman of extreme beauty.
HungarianKihívó pillantást vetett Jégcsapra, és megindult a nővel a fürdőszoba felé.
With a challenging look toward Icicle, he started into the bathroom with her.
HungarianO'Looney kíváncsi lett, miféle rokonságban lehet a kriptában nyugvó nővel.
O'Looney would become curious as to how the woman in the crypt was related to him.
HungarianÖsszebarátkozott egy középkorú amerikai nővel, aki egy padon sírdogált a parkban.
She befriended a middle-aged American woman whom she found weeping on a bench in a park.
HungarianKemény volt a nővel, néha kissé durva is, ha úgy érezte, hogy segíti a dolgot.
He was tough with her, even gruff when he felt that would help his cause.
HungarianHari a legszívesebben megosztotta volna a nővel azt, amit tudott, de inkább hallgatott.
She laughed musically, and Hari's face reddened with the suppressed knowledge.
HungarianSzombat reggel nem ment el a találkozóra sem, azzal a Tess" Drake nevű nővel.
He broke an appointment with the woman, Tess Drake, on Saturday morning.
HungarianÚgy érezte, hogy ezzel a nővel vétkezni sokkal ocsmányabb vétek, mint más nővel.
It seemed to him that to sin with that woman was more detestable than to sin with any other.
HungarianSzáműzetésbe is szívesen megy, csak ne kelljen olyan nővel együtt élnie, akit gyűlöl.
He was ready even to go into exile rather than continue to live with her.
HungarianÁm az senkinek sem jutott volna eszébe, hogy táltost csináljon azzal a nővel!
But no one would have thought of making another Taltos with that woman!
Hungarian- Azért vagyok itt mert van ez a dolog azzal a nővel -- nem az anyámmal!
- I'm here because I've got this thing going on with a woman -- not my mom!
HungarianNéha úgy érzi az ember, ha beszél vele, hogy egy huszonöt éves nővel társalog.
Sometimes, when you talk to her, she might be a woman of twenty-five.
HungarianEllátogattam oda néhány nővel, és mindenféléket kérdeztem az igazgatótól.
And I visited it with several ladies, and asked all sorts of questions of the director.
HungarianAz első sort Börtönvas alkotta a balján Csőrössel, a jobbján pedig két nővel.
Iron Bars, with Halfpeck on his left and the two women on his right, formed the first line.
HungarianVagy négy éve nem voltam nővel, azt hiszem mondta Gary elgondolkodva.
'I ain't been with a woman for about four years, I guess,' Gary said reminiscently.
HungarianNem, ne gondolj semmi rosszra... bár néhány elf nővel megtörténik ez is.
. . though with some of the maids I danced with, such could have befallen.