HU

mivel {kötőszó}

volume_up
- Mivel most még nem rendelkezünk egyetlen ereklyével sem, erre nézve nem tudunk komoly terveket készíteni - mondta Sollace királyné.
Queen Sollace said wistfully, “As of now, with nothing to display, we can make no serious plans.
Igaz, hogy a vasutak különböznek az utaktól, mivel távirányítástól függenek.
It is true that railways are different from roads inasmuch as they are subject to remote control.
- Szerencse, hogy tetszik neked ez a hely - mondta Qualmes -, mivel soha többé nem fogod elhagyni ezt a tisztást.
Qualmes said: It is fortunate that you are happy here, inasmuch as you will never leave this place.
- Nekem ez a véleményem, mivel egy ilyen tett szerintem azt jelentené, hogy részese szándékozik lenni a gyöngy gonoszságának.
That is my guess, inasmuch as such an act would represent your intent to partake of the pearl's evil.

Példamondatok a(z) "mivel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
As you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
HungarianKülönleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
HungarianSzilveszterkor a páncélautónál nem lesz senki, mivel mindenki a faházban ünnepel.
On New Years Eve the APC would be unmanned while the crew celebrated in the hut.
HungarianFogalmam sincs róla, mit teszek majd, mivel azt se tudom még, ők mibe rángattak.
I don't know what I'm going to do because I don't know what's being done to me.
HungarianÍgy tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
HungarianHa kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
If you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
HungarianMivel hiányunk nem lehet, egyre több kötelezettségvállalást halasztunk a jövőre.
Since we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
HungarianÉn mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
Nevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
Hungarian- A lényegen nem változtat, mivel most készülök elfoglalni ezt a "jogos" helyet!
It makes no great difference, since I am now about to take this rightful place.
HungarianSzeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
HungarianTudja, mivel foglalkoznak: villanyvarrógépekkel látják el az éhező szabónőket.
You know the kind of thing-electrical sewing machines for starving seamstresses.
HungarianMivel nem jogalkotási aktusról van szó, nem kerül sor vitára és módosításokra.
As it is not a legislative text, there is no debate and there are no amendments.
HungarianShrivenham ismét sóhajtott, mivel az akadály és felelősség érzése fokozódott.
Mr Shrivenham sighed again, as his sense of injury and responsibility deepened.
HungarianNincs, de mivel már meg is szólalt a harang, ha tovább akadékoskodsz, elkésünk!
No, but since the bell is already sounding, any more from you and well be late.
HungarianÁrdeficit keletkezett, mivel léteznek a szabott árak, amelyek torzítják a piacot.
There is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
Hungarianmivel a burgonyatermelés fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában;
Whereas potato production occupies an important place in Community agriculture;
HungarianMivel a holttest nem Ruby Keene teste volt, valaki más hullájának kellett lennie.
Since the body wasn't the body of Ruby Keene, it must be the body of someone else.
HungarianMivel mindketten gyűröttek vagyunk, valami hangulatos, intim helyet javasolnék.
Since we're both rumpled and wrung out, I suggest some place dark and private.
HungarianNem a célkitűzéseinket kell örökké újrafogalmazni, mivel azokat jól ismerjük.
It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
HungarianEz a jövőben még sok problémát okozhat, mivel ezek a fajok örökre elveszhetnek.
This might cause a lot of problems in the future because they can be lost forever.