magyar-angol fordítás erre a szóra: minthogy

HU

"minthogy" angol fordítás

EN
HU

minthogy {kötőszó}

volume_up
minthogy
Ez nem mehet így tovább; nekünk is ki kell vizsgálnunk az ilyen ügyeket, minthogy minket is érintenek.
This cannot go on; we also have to investigate these matters inasmuch as they affect us.
Minthogy valószínűleg soha többé nem látjuk egymást mondta Eliot , szeretnék megosztani egy titkot veled.
Inasmuch as we'll probably never see each other again, Eliot said, I want to share a secret with you.

Példamondatok a(z) "minthogy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
And now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
HungarianCairo, minthogy rövid karjával nem érte el Spade arcát, a karjait kezdte döngetni.
Cairo, failing to reach Spade's face with his shorter arms, thumped Spade's arms.
HungarianMinthogy Dél-Kensingtonban lakott, kényelmesen be tudott járni dolgozni metróval.
As he lived in South Kensington, it suited him to come to work on the Underground.
HungarianDe minthogy az átkozott oszlop árnyékát érezte magán, lábát futásra kényszerítette.
But, feeling on him the shadow of the cursed column, he forced himself to run.
HungarianInkább adnék feleségül egy őrült Hercegnőt, Minthogy egy ostoba legyen mellettem.
I would rather have a crazy Princess married away, Than have a silly one by my side.
HungarianMinthogy ragaszkodó gyermek voltam, anyám viselkedése sok fájdalmat okozott nekem.
Since I was an affectionate child my mother's attitude caused me much misery.
HungarianMinthogy nem kapott figyelmeztetést, MacMillan szépen belesétált a botrányba.
Without that warning, Macmillan had walked into the scandal, leading with his jaw.
HungarianBarnabást elnevezték Zeusznak, Pált meg, minthogy ő vitte a szót, Hermésznek.
And they called Barnabas, Jupiter: but Paul, Mercury: because he was chief speaker.
HungarianInkább visszamegyek a sütödébe dolgozni... minthogy ennek a valaminek a társa legyek.
I would rather go back to working in a bake shop... than be that thing's partner.
Hungarian- Minthogy Lancelet szemlátomást nem haragszik rád, nekem is meg kell bocsátanom.
Well, it seems he bears you no grudge, so I suppose I too must forgive you.
HungarianOstobaság volt tőle, mondták egyesek, minthogy az egész ügy napvilágra került.
As someone said, more fool hebecause the whole thing had stopped being confidential.
HungarianMinthogy magának köszönheti, amit elért, az egész életét a művének szenteli.
He's a self-made man, you understand, and he's dedicated his life to its creation.
HungarianMinthogy ezt biztosan tudja, feltehető-e, hogy rászánja magát a cselekvésre.
Knowing this with certainty, was there any action he might have been likely to take?
HungarianMinthogy motorcsónakba szállunk, azt ajánlom a hölgyeknek, hogy melegen öltözzenek fel.
We shall be going out in a motor launch, so the ladies had better wrap up warmly.
HungarianMinthogy így áll a dolog, szeretnék a csoportos légi járatok kérdésére is válaszolni.
That being said, I would also like to respond on the matter of group flights.
HungarianInkább legyen a ház sötét és kihalt, minthogy mások jól mulassanak benne.
She'd rather see the place dark and deserted than see other people having fun.'
HungarianKülönösen, minthogy a tanúk azt mondták, hogy nem biztosak a rendszámban.
Especially as the people who'd reported it weren't sure of the correct number.
HungarianBiztosra veszem, hogy találsz más szórakozást is, minthogy engem nézel, ahogy játszom.
'I'm sure you can find something else to amuse you besides watching me play a game.'
HungarianMinthogy a két nő szép volt, nem félt a férfiaktól, jóllehet csak rabszolganők voltak.
As the two girls were pretty, they were not afraid of men, although they were slaves.
HungarianDe minthogy ma amúgy is feljöttem Londonba, gondoltam, benézek érte magam.
But as I had to come up to London anyway today I thought I might as well call for it.