HU

mintha {kötőszó}

volume_up
Hart valami ismerőset észlelt mintha egy régebbi ismeretség lett volna és amikor létrejött a kapcsolat, megborzongott.
She sensed a vague familiaritya151a feeling of previous acquaintancea151as contact was made, and shuddered.
Szemei előtt megjelent a négy lány - Carolyn, Trudi, Joyce és az a gyönyörű Arleen - olyan tisztán, mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk.
He could see the four girls—Carolyn, Trudi, Joyce and Arleen, lovely Arleen—as clearly as if it were just yesterday he'd spied on them.
Mérges volt, mert szerette Popét; azért rázta őt, mert ott volt Popé az ágyban mintha ebben lenne valami rossz, mintha nem ugyanezt csinálná minden civilizált ember.
He was angry because she liked Popé, he was shaking her because Popé was there in the bed–as though there were something wrong, as though all civilized people didn't do the same.
mintha

Példamondatok a(z) "mintha" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianPittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
As if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
HungarianAz elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.
His mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
HungarianCharles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
At his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
HungarianMintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
It was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
HungarianIgraine nem hallotta a hangját, de mintha egyenesen a fejében szólalt volna meg.
Igraine could not hear her, but it was as if Viviane spoke directly to her mind.
Hungarian- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
Caladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
HungarianÖccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
His brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
HungarianA főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
The Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
HungarianA helyi újság mintha nem számolt volna be erről a ma megjelent rövid híradásban.
It doesn't seem to say in the short account there was in the local morning paper.
HungarianA hölgy, úgy tűnik, dugulásos erőtlenségben szenved, mintha arzénmérgezése lenne.
Your mistress has the look of costive asthenia, as if she were an arsenic-eater.
HungarianÚgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
HungarianRemegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
Small tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
HungarianNem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
Won't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Hungarian- Ügyesen kikapta a lány kezéből a kardját, mintha tökéletesen látna a sötétben.
He deftly plucked his sword out of her hands, as though he could see perfectly.
HungarianOtt pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
And there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
HungarianMarius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
Marius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
HungarianInkább olyan volt, mintha fellebbent volna a hétköznapi életet eltakaró függöny.
It was more as though an everyday curtain of normal trivial life had been lifted.
HungarianÚgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
HungarianEkkor a távolban felhangzott Vader ugatása, mintha csak kis gazdáját bátorítaná.
Through the forest murk, he heard Vader barking, whin ing as if in encouragement.
HungarianNem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
We're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.