magyar-angol fordítás erre a szóra: mindaz

HU

"mindaz" angol fordítás

EN
HU

mindaz {névmás}

volume_up
Az alapvető dolgok mind megvoltak -- mindaz, ami működteti ezeket a gépeket.
The essentials were all there -- all the things that make these machines run.
Muszáj... másként mindaz, amit Eléniában elértünk, hiábavalóvá, értéktelenné válik.
It must - else all that Elenia hath ever been shall be as naught.
Mindaz, amire szükséged van, kb 10 százalék a gyártott elektromosságból.
Now all you need is about 10 percent of the electricity generated.

Példamondatok a(z) "mindaz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz lenne hát a sorsunk, hogy folyton ostromoljon minket mindaz, amit nem tudhatunk?
Is it our fate, then, to suffer beneath the siege of all that can never be known?
HungarianAz alapvető dolgok mind megvoltak -- mindaz, ami működteti ezeket a gépeket.
The essentials were all there -- all the things that make these machines run.
HungarianMa és ebben a korban mindaz, ami igaz az ökológiára, igaz a pénzügyi piacokra is.
In this day and age, what applies to ecology applies to the financial markets as well.
HungarianForradalmi változásokon esett át nem is olyan rég mindaz, amit a gépi tanulásról tudunk.
And there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
HungarianMindaz, amit Kennedy elnökről tudunk, nem enged arra következtetni, hogy...
It's not consistent with everything we know about -' 'Consistency in a politician?'
HungarianBár mintha azt mondaná: Mindaz, amire kíváncsi vagy, itt van a bendőmben.
As though it were saying: Yes, what you want to know is right here hi my guts.
HungarianMindaz, amit mond szólalt meg Belbo , egyelőre azért mégiscsak puszta feltevés...
They tied a stone to a rope, lowered it, and found that the well was eleven meters deep.
HungarianA gyerekkorában elkövetett bűn mindaz a komiszság, amit életem során elkövettem.
The crime he committed in childhood is all the bad things I have done.
Hungarian"Mindaz, amit az emberi elme elért a fölébredés előtti álom csupán."
All that the human mind has accomplished is but the dream before the awakening."
HungarianMindaz, ami után valaha sóvárgott vagy amit irigyelt másoktól, most értéktelennek látszott.
All that she'd coveted or envied in others of her species now seemed valueless.
Hungarian- Lehet, hogy mindaz, ami magával történt, valójában Hari Seldon vagy Daneel műve.
Hari Seldon or Daneel might have intended for all of this to happen.
HungarianMindaz, amit Saul és Chris elmondott neki a Franklin Fiúinternátusról, zavarba ejtette.
The story Chris and Saul had told her about the Franklin School for Boys disturbed her.
HungarianÉs addigra mindaz, amit Önök most olvastak, nagyjából készen állt gondolatban.
by then I had the story you've just read pretty much set in my mind.
HungarianBölcs Tesó, vidd a Fehér-rufnya-ördögöt a laborba, és próbáld kideríteni mi mindaz amit tud.
Smart Brother, take White She-Devil to the lab and find out exactly what she knows.
HungarianHa mindaz, amit mondasz, igaz, akkor miért nem ölte meg Freddy Lorit?
Well, even if all you're saying is true... then why didn't Freddy kill Lori?
HungarianMindaz, amit Párizsban érzett! mondta egyre erősödő hangon a fiú.
All the things you felt in Paris! said the boy, his voice increasing in volume.
HungarianEzért uralhatja mindaz a képzeletét, ami ebben az ágyban történt?
Was that why what had happened on this bed held such sway over his imagination?
HungarianMindaz, ami az emberben növeli a hatalom érzését, a hatalom akarását, növeli magát a hatalmat.
--Whatever augments the feeling of power, the will to power, power itself, in man.
HungarianFontos továbbá mindaz, amit a polgárközelibb Európáról hallottunk.
Also important are the things that you said about the Europe of the citizens.
HungarianEz azonban még a jövő zenéje, és mindaz, amit az eddigiekben megvalósítottunk, rendkívül kevés.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.