magyar-angol fordítás erre a szóra: miattuk

HU

"miattuk" angol fordítás

Példamondatok a(z) "miattuk".

Példamondatok a(z) "miattuk" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianFélő, hogy Barrymore, akitől a holmik származnak, még bajba keveredhetik miattuk.
I fear your servant who gave them to him may get into trouble with the police.
HungarianDe hallgassunk Napóleonra, ő jó helyen keresi őket: miattuk megy Oroszországba.
But Napoleon provides us with a clue: he goes to look for them in Russia.
HungarianNagy lármát csaptak miattuk, és panaszt emeltek a főpolgármesternél.
This they made a loud clamour about, and complained to the Lord Mayor about it.
HungarianVoltak más lányok is közöttük, mégse történt miattuk semmi vitatkozott Lauren.
There were other girls among the Chosen, and nothing happened because of it, Lauren protested.
HungarianSokan követik majd őket erkölcstelenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást.
And many shall follow their riotousness, through whom the way of truth shall be evil spoken of.
HungarianEzek nők, akik a saját lábukon állnak a körülményeik ellenére, nem miattuk.
They are women who are standing on their feet in spite of their circumstances, not because of it.
HungarianTalán miattuk nem találkoztunk itt ördögimádókkal vélte Avicus.
And perhaps they are the reason, said Avicus, that we've found no Devil worshipers here.
HungarianÉs bármit erezzünk is miattuk, ők annak csak egy töredékét érzik, mert koruk megóvja őket.
And whatever they make us feel, they feel only a particle of it because their age protects them.
Hungarian- Miattuk gyűlöli a sarkokat minden szabad ember, hisz Sark gonosz szövetségre lépett a Kígyóval.
They are the reason all free men hate the Sarks, who hold evil alliance with the Serpent.
HungarianLátszott, hogy Amnir ismerte őket, és aggódott miattuk.
It was obvious that Amnir had been aware of them, too, and that he was worried.
HungarianNem jár neked jövőbeni dicsőség miattuk, nem érnek semmit.
None of it has purchased a future claim to glory, none of it has earned you anything.
HungarianMiattuk, valamint az Európában élő nők érdekében keményen kell dolgozunk.
For them, and for the women of Europe, we need to work hard.
HungarianDe a színes ablakok elől takargatta a szemét, miattuk fordult felém.
But it was from the stained-glass windows that she shielded her eyes, turning her head towards me.
HungarianMég a kithrupi bennszülöttek sem érnek meg annyit, hogy meghaljanak miattuk.
Even the Kithrup aboriginals weren't worth dying for.
HungarianAzzal vetettek véget a háborúnak, hogy bevallották, miattuk robbant ki. k fzték ki az egészet!
'They stopped the war by confessing that they started it in the first place, that's what they did.
HungarianElőször is miattuk kellene méltatlankodásunknak hangot adni.
It is at them that our indignation should be directed first of all.
HungarianAz a mérhetetlen szenvedés, amit miattuk elszenvedtek, már számos alkalommal téma volt.
The immensity of the suffering they have experienced from that team has been mentioned on numerous occasions.
HungarianKönnyű ilyeneket mondani, még akkor is, ha tudja, hogy rosszul vagy egyáltalán nem alszik majd miattuk.
It was easy to say such things, even knowing that because of them he'd sleep badly if at all.
HungarianMég Red Lowell is aggódik miattuk, csak éppen ó egy új Hanfordot akar építeni.
The science of her objections to Hanford was real, even Red Lowell worried about it-but he wanted a new Hanford built!
HungarianFene a dolgukat, igen mondta Lyra , de ha ilyen csip-csup karcolást tudnak csak ejteni, nem fájdítom a fejem miattuk.
Yeah, said Lyra, but if that's all they can do, I en't worried about them.

Más szótárak

Hungarian
  • miattuk

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.