magyar-angol fordítás erre a szóra: miattam

HU

"miattam" angol fordítás

Példamondatok a(z) "miattam".

Példamondatok a(z) "miattam" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMondd csak, Caesonia, te is ilyen dicsőségesen bátor lennél miattam? kérdezte Caligula.
Caligula said: And would you too be so gloriously brave on my account, Caesonia?
HungarianNem lehet, hogy miattam, az én kedvemért szelídült volna meg így a modora.
It cannot be for me - it cannot be for my sake that his manners are thus softened.
HungarianIszonyúan sajnálom, Roger, de tényleg, az én hibám, miattam kerültél ide...
I'm so sorry, Roger, honest, it wasmy fault, you wouldn't've been here otherwise...
HungarianHa miattam veszítené el a választást, istenem, azt nagyon nehezen viselném.
If he lost the election and it was my fault, gosh, golly, that would be so hard on me.
HungarianOliver, hogy ekkora utat tett meg miattam.
It's extraordinarily kind of you, Mrs. Oliver, to have taken all this trouble.
HungarianArra gondolt, amikor Aileent elütötte az autó, és ezért aggódott miattam.
She was thinking about how Aileen got hit by a car and that made her worried about me.
HungarianMaradj miattam, mert szükségem van rád, és maradj Lestatért, mert neki is szüksége van rád.
Stay for me, because I need you, and stay for Lestat, because he needs you as well.
HungarianMinél több időt töltöttem nála, annál többet ivott de nem miattam!
The longer I was with him, the more he drank—but it was not because of me.
HungarianHát meg tudom érteni, és abban sem kételkedem, hogy miattam is aggódott.
I didn't blame him, and I didn't doubt that he was also worried about me.
HungarianNem azért mentettem meg az életedet sok évvel ezelőtt, hogy most miattam veszítsd el.
I didn't save your life so long ago to have you lose it due to me now.
HungarianLégy velük kedves, tégy úgy, mintha nagyon aggódnál miattam, de ne mondj nekik semmit!
Be nice as pie with them, pretend to be worried sick about me, but don't give them a clue.'
HungarianNe gondolj a múltra, ne sajnálj, ne szo-morkodj miattam... élj boldogul, és érj el sok-sok sikert.
Don't look back and regret and grieve for me - go on with your life and succeed.
HungarianSírtak miattam gyerekek, de megríkattam én ősz nagymamákat is.
Why, I've made children cry, and I've made kindly gray-haired grandmothers weep.
HungarianTehát miattam ne fájdítsd a fejedet, ha sor kerül erre a méhkiirtásra.
So don't think about me anymore when you think about this hysterectomy.
Hungarian- szólította Ash gyengéden, - Rowan, Rowan, miattam ne gyötörd magad vele még egyszer!
Rowan, said Ash gently, Rowan, Rowan, don't suffer these things again on my account.
HungarianHirtelen annyira elszomorodott, hogy azt hittem, mindjárt könnyekre fakad miattam.
He seemed so sad suddenly that I thought he might weep for me.
HungarianA szivar miattam volt, de ő tényleg nem vette észre a kzineket.
The cigar had been for my benefit, but he really hadn't noticed the kzinti.
HungarianFontos vagy nekem, és nem akarom, hogy miattam bajod essen.
I care about you and I don't want anything bad to happen to you because of me.
HungarianElég bajod lesz nélkülem is, fölösleges miattam gondot csinálni magadnak.
Aint you got enough troubles of your own on your mind, without trying to tote mine too? he said.
HungarianTisztességes kereskedőember, komoly zöld ruhában, aki bőrig ázott, bizonyosan miattam.
An honest merchant, drenched to the skin in his somber green robes, and all because of me no doubt.

Más szótárak

Hungarian
  • miattam

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.