magyar-angol fordítás erre a szóra: miatta

HU

"miatta" angol fordítás

Példamondatok a(z) "miatta".

Példamondatok a(z) "miatta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianDe nemcsak miatta van megírva, hogy megigazulására szolgált, hanem miattunk is.
Now it is not written only for him that it was reputed to him unto justice,
HungarianViv nénit Beához várják vacsorára a szentestén, úgyhogy miatta ne aggódjanak!
Aunt Viv would dine with Bea on Christmas Eve and they weren't to worry about her.
HungarianBiztosra vette, hogy a patron meg fogja érteni, még ha dühöng is majd miatta.
He was sure the patron would understand, even though he would be bloody angry.
HungarianIgyekezett leküzdeni magában ezt az érzést, mert otthon esetleg bajba kerülhet miatta.
He tried to put it out of his mind; it could only mean trouble at his debriefing.
HungarianJó, hogy említi a boldogult Sir Charles Baskerville nevét, ugyanis éppen miatta jöttem.
It was about the late Sir Charles Baskerville that I have come here to see you.
HungarianPersze hamar ráébredtek a szegénységére, és pokollá tették miatta az életét.
They soon found out his poverty, of course, and gave him hell because of it.
HungarianTizenhat éves koromban azért mentem világgá otthonról, mert szégyelltem magam miatta.
I had run away from home when I was sixteen because I was so ashamed of him.
HungarianHáromezer dollárért nem szoktak ölni, de néhány csont törhetett miatta.
Three thousand dollars would not get you killed, but some bones might be broken.
HungarianTiszteletlen megjegyzés volt, s amint kimondta, elszégyellte magát miatta.
It was a flippant observation, and one he was ashamed of even as he MIK! it.
HungarianA ház sokáig üres volt, és igen veszélyes lett a helyzet miatta, de hát mit csináljunk...
The house was vacant for a long time and got to be dangerous and beyond repair.
HungarianJól emlékezett erre, mert le kellett mondania miatta egy vacsorameghívást.
She remembered, because she'd had to cancel out on a dinner party over at...
HungarianMiért nem engeditek, holott én maradni akarok, és nagy utat tettem meg miatta?
Why can't you let me stay when I want to, and when I've come this far.
HungarianRose leül mellé, és megkérdi tőle, hogy emlékszik-e a kislányra, és hogy szomorú-e miatta.
Rose sits beside her and asks if she is feeling sad, remembering this lost friend.
HungarianCsúnya gondolat volt, már-már szégyellte magát miatta, de a legkevésbé sem tűnt butaságnak.
It was a nasty thought, one he was almost ashamed of, but a valid one nonetheless.
HungarianDe ha csak miatta engednek vissza, az a halálnál is keservesebb lesz.
But if they let me return only for her sake it will be more bitter than death.
HungarianA férfi ráébredt, Ywain miatta aggódik, nem akarja, hogy elpusztuljon...
It came to Carse that she feared for him, that she did not want him to die.
HungarianÉs sokan Önök közül, biztos vagyok benne, gondoltak már erre és tanácstalanok miatta.
And many of you, I'm sure, have thought about that and puzzled over it.
HungarianEl sem tudod képzelni, milyen hűhót csaptak miatta a kollégiumban.
You can't imagine what a hullabaloo they've been making about it at the College.
Hungarian- Már így is teljes egyesztendős munkám a szászok ellen, veszett kárba miatta.
Already he has cost me the wreck of a year's work against the Saxon.
HungarianIgen, de megkérdeztem Rozsdesztvenszkij ezredest, és ő azt mondta, hogy ne aggódjak miatta.
Yes, but I asked Colonel Rozhdestvenskiy, and he said not to be concerned about it.

Más szótárak

Hungarian
  • miatta

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.