magyar-angol fordítás erre a szóra: miatt van

HU

"miatt van" angol fordítás

Példamondatok a(z) "miatt van".

Hasonló fordítások a(z) "miatt van" szóra angolul

miatt
miatt kötőszó
English
miatt prepozíció
English
van ige
van indulatszó
English

Példamondatok a(z) "miatt van" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianErre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
HungarianÉs ezért nem készülnek el a dolgok munkaidőben, az M&M-ek miatt van az egész.
And this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
HungarianA légnyomás változás miatt van; egykettőre hozzá fog szokni magyarázta a férfi.
That's the change in air pressure; you'll get used to it presently, he said.
HungarianEz elsősorban a Belarusz részvétellel kapcsolatos problémák miatt van így.
This is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
HungarianHaza kell mennem, nemcsak a látomások miatt, az van, hogy már nem tartozom ide.
I gotta go home, it isn't just the visions, it's that I don't belong out here anymore.
Hungarian- Úgy értem, ez a sok cécó nagyobbrészt a szent helyek miatt van, nem igaz?
'I mean, a large part of this whole mess is over the Holy Places, isn't it?
HungarianEz persze nemcsak a táj miatt van így, hanem az idevalók miatt is mondta doktor Mortimer.
It depends upon the breed of men quite as much as on the county, said Dr. Mortimer.
HungarianA kérdés nemzetközi természete miatt közös európai fellépésre van szükség.
The international nature of the issue requires concerted European action.
HungarianLehet, hogy csak Hikahiék vagy a szigetiek miatt van, de amíg utána nem járunk...
Either the crew working under Hikahi and Suessi or the people at the island are responsible.
HungarianHa arra vagytok kíváncsiak, hogy mi az oka annak ,hogy most itt állhatok, a tanulás miatt van.
If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
HungarianVajon nem ettől az iszonyú s valahogy igen kellemetlen, furcsa álom miatt van-e?...
Perhaps it was the fault of that weird, terribly upsetting dream.
HungarianHarci képességei miatt van ezen a poszton, vagy valami másért, Arthur uram?
Does he hold his post because of his skill at arms, or for some other reason, my lord Arthur?
Hungarian00:09:57.31,00:09:59.93 Õ azt vallja, hogy ez a szex a drogok és a rock'n'roll miatt van.
00:09:57.31,00:09:59.93 She thinks it's sex, drugs, and rock 'n' roll.
HungarianNem tudom hogy a diéta miatt van-e, de Ben és én ilyenek vagyunk a vízben.
I don't know if it's this low-carb diet I'm on, but Ben and I are like this now in the water.
HungarianMeggyőződésem, hogy az eljárások egyértelműsége és a jogbiztonság miatt erre szükség van.
I believe that this is necessary for the sake of clarity in procedures and legal certainty.
HungarianTalán a templomi hangulat miatt van, de higgye el, hogy döbbenetes a hatása.
It may be the atmosphere-that it's in a church-but, believe me, you feel a very strong sensation.
HungarianEz gyakran az otthonról, személyes életükből jövő nyomás miatt van így.
This is often because of pressures at home, in their personal lives.
HungarianBármi, ami a természetben történik, a lent fortyogó hő miatt van...
Whatever takes place in nature derives from the heat and steam below...
HungarianEmiatt a túlsúlyosság miatt az átlag itt van, messze balra.
And because of this left weighting, the average is actually here, way to the left.
HungarianVan, akit az egyénisége miatt, van akit az esze miatt, van, akit a képességei miatt.
I choose them very carefully, some for character, some for brains, some for pure academic intellect.

Más szótárak

Hungarian
  • miatt van

Még több a angol-magyar szótárban.