magyar-angol fordítás erre a szóra: mianmari

HU

"mianmari" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mianmari".

Példamondatok a(z) "mianmari" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianKülönösen elterjedt és módszeres a mianmari keresztényekkel szembeni durva bánásmód.
In particular, abuses against Christians in Burma are widespread and systematic.
Hungarian2007-ben a mianmari Állami Béke és Fejlődés Tanácsa folytatja az elnyomást.
In 2007 Myanmar's Peace and Development Council continues its oppression.
HungarianA mianmari katonai rezsim tevékenységei erkölcsileg vagy jogilag nem indokolhatók.
Burma's military regime has no moral or legal justification for their activities of any type.
HungarianAz EU nemrég markánsan fellépett a mianmari zendülések erőszakos elfojtásával szemben.
The EU responded strongly to the violent suppression of the riots in Myanmar some time ago.
HungarianA mianmari polgárok azonban hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, amikor demonstrálni kezdtek.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
HungarianPiero Fassinót kinevezik az EU burmai/mianmari különmegbízottjává.
Piero Fassino is appointmented as EU Special Envoy for Burma/Myanmar.
HungarianAung San Suu, akit a mianmari választásokon vezetőnek választottak meg, továbbra is letartóztatásban van.
Aung San Suu, who was elected leader in Burma's elections, remains under arrest.
HungarianBármelyik eset álljon is fönn, a burmai/mianmari események, úgy tűnik, megjósolhatatlan irányt vesznek.
Whatever the case, events in Burma/Myanmar seem to be taking an unpredictable turn.
HungarianEzek azonban nem fognak kihatni a mianmari helyzetre.
They will not, however, have any impact on the situation in Burma.
HungarianMindez azonban hiábavalónak bizonyult, különsen mivel a hatalmon lévő mianmari rezsim Kína támogatását élvezi.
But it has all been in vain, mainly because the Burmese ruling regime enjoys the support of China.
HungarianFassino úr, a különleges megbízott, jelentést készített az Európai Parlament számára a burmai/mianmari helyzetről.
The special envoy, Mr Fassino, reported to the European Parliament on the situation in Burma/Myanmar.
HungarianMa ismét ott tartunk, hogy hevesen reagálunk a mianmari katonai junta elfogadhatatlan intézkedéseire.
We find ourselves today having to strongly react, once again, to the unacceptable actions of the military junta in Burma.
HungarianA nemzetközi közösség igen keveset tesz, miközben a mianmari junta atrocitásokat követ el saját népe ellen.
The international community is doing little, while the Burma junta is perpetrating atrocities against its own people.
HungarianA burmai/mianmari helyzet bármilyen mértékű rosszabbodása csak súlyos következményekkel járhat az egész térségre nézve.
Any deterioration in the situation in Burma/Myanmar can only have dire consequences for the entire region.
HungarianA hatalmon lévő mianmari rezsim által elkövetett bűncselekmények és az emberi jogok megsértése erős rosszallásunkat érdemlik.
The crimes and human rights violations by the ruling regime in Burma deserve our severe condemnation.
Hungarian. - (SL) Az Európai Unió figyelemmel kíséri a burmai, illetve mianmari helyzetet.
President-in-Office of the Council. - (SL) The European Union is closely following the situation in Burma, or Myanmar.
HungarianEzenkívül üdvözöljük Ibrahim Gambari, az Egyesült Nemzetek főtitkárának mianmari különmegbízottja által végzett munkát.
We also welcome the work of Ibrahim Gambari, as Special Envoy for Myanmar of the United Nations Secretary-General.
HungarianAz európai tagállamoknak erősnek kell mutatkozniuk és felelősséget kell vállalniuk a mianmari emberek sanyarú helyzetének láttán.
The European Member States must show strength and take responsibility for the plight of the Burmese people.
Hungarian1990-ben a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) nyerte a mianmari demokratikus választásokat.
in writing. - (FI) Mr President, in 1990 the National League for Democracy won the democratic elections in Burma.
HungarianÚgy gondoljuk, hogy a katonai rezsim veszélyt jelent a térségre, valamint legfőképpen az országra és a mianmari emberekre nézve.
We believe that the military regime is a threat to the region and, most of all, to the country and the people of Burma.

Más szótárak

Hungarian
  • mianmari

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.