magyar-angol fordítás erre a szóra: mi van benne

HU

"mi van benne" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi van benne".

Hasonló fordítások a(z) "mi van benne" szóra angolul

mi névmás
English
van ige
van indulatszó
English

Példamondatok a(z) "mi van benne" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianNem kéne engednünk, hogy leközöljék a hirdetést, amíg nem tudjuk, mi van benne!
Will, I'm leery of letting Lecter's message run without knowing what it says.
HungarianÉs az a tragédia, az iszonyat, igen, az iszonyat, hogy nem is tudja, mi van benne!
And the tragedy, the horror, yes, the horror is that he does not know what is in it.
HungarianNagyon fontos, hogy ezt felbontsam, igen, felbontsam és lássam, mi van benne.
It was important to open this, yes, to open it and find out what it was.
Hungarian- Olvasd hangosan - mondta az apja -, magam is alig tudom, mi van benne.
Read it aloud, said their father, for I hardly know myself what it is about.
Hungarian- Mi van benne? - szólt Vautrin, a világosság felé tartva a levelet.
What is there inside it? said Vautrin, holding the letter up to the light.
HungarianCasmir király nem sietett felbontani a csomagot és megnézni mi van benne.
King Casmir appeared in no haste to learn the contents of the parcel.
HungarianAmikor az emberek megvásárolnak egy terméket, nem kell tudniuk, hogy mi van benne.
When you buy a product, you do not have to know what is in it.
HungarianDe mielőtt megmutatom, mi van benne, elmondom, hogy hihetetlen dolgokat művel majd Önökkel.
But before I show you what's inside, I will tell you, it's going to do incredible things for you.
HungarianElmentem a házához, gondoltam, belesek a kocsijába, mi van benne.
I get to his house, I decide to look in his car, see what he's got.
HungarianMár csak azt kell kiderítenünk, a kis köcsög hova rakta a pumpát... aztán meglesni mi van benne.
All we gotta do is find out where the little one put that pump... take it and see what's in it.
HungarianApró darabokra szedte, csak azért, mert látni akarta, mi van benne!
He's done took it all to pieces just to see what was inside!
HungarianÓtata, egy aranysír van odakint, meg kell tudnom, mi van benne, és akkor még ott a ház!
There's this gold tomb out there, Pops, I've got to find out what's in it, and then there's the house itself.
HungarianEléggé magasra emelkedett ahhoz, hogy Lucy meglássa, mi van benne...
It rose sufficiently for Lucy to see what was inside....
HungarianSzerezz egy kalapácsot, verd szét, és meglátod mi van benne.
Get a hammer and smash it open so you can see what it says.
HungarianAz ezredes odakínálta a kulacsot a csónakosnak, az ránézett, és megkérdezte: Mi van benne?
The Colonel offered the flask to the boatman who looked at him, at the flask, and said, “What is it?”
HungarianHa tudná, hogy mi van benne, nem kíváncsiskodna ennyire.
If he knew what was in it, he wouldn't be fishing for it.
HungarianTartsd ide, hadd szagoljam meg, mi van benne mondtam.
Put it here, where I can smell what's inside, I said.
HungarianFeltépte a borítékot, és megnézte, mi van benne.
He tore open the red envelope and examined its contents.
HungarianTudta, hogy mi van benne: a kis automata kapcsolók, amelyek összeházasították a szálloda és a külvilág telefonkészülékeit.
He knew what it contained: the junctions which married the hotel's telephones to the outside world.
HungarianNa és, ha Marge látta, mi van benne?
And anyway, so what if Marge saw what was in it?

Más szótárak

Hungarian
  • mi van benne

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.